מחיר למשתכן פרויקטים - מימון פרויקטים בתכנית הדגל של מדינת ישראל

חברת "WG – מחיר למשתכן", הינה חברה ליזום נדל"ן בכלל ונדל"ן במתכונת מחיר למשתכן בפרט, מתמחה במימון פרויקטים באמצעות שותפויות מוגבלות בהן היא משמשת כשותף הכללי והמנהל, כשכל שותפות משקיעה בתהליך של מחיר למשתכן פרויקטים בישראל.

"WG – מחיר למשתכן" מתמחה באיתור ובמימון פרויקטים במתכונת מחיר למשתכן פרויקטים. החל משלב העמדת הערבויות להשתתפות במכרזים, מימון הון העצמי לרכישת הקרקע והביצוע.

"WG – מחיר למשתכן" מממנת פרויקטים באמצעות שותפויות מוגבלות בהן היא משמשת כשותף הכללי והמנהל כאשר כל שותפות משקיעה בפרויקטים שונים של פרויקט מחיר למשתכן.

כספם של המשקיעים מופקד בחשבונות הנאמנות של השותפויות המוגבלות בהם רק הנאמן הינו מורשה החתימה היחיד. כיאה לתהליך מקצועי של פרויקט מחיר למשתכן.

אודות התוכנית - פרויקט מחיר למשתכן

מטרות התכנית

 • הגדלת היצע הדירות במדינה.
 • עזרה לזוגות צעירים ומחוסרי דיור ברכישת דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

 

השלבים של פרויקט מחיר למשתכן

 • שיווק יחידות דיור ליזמים על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.
 • אישור שטחי הדירות ומחירי הדירות על ידי משרד הבינוי והשיכון.
 • פרסום מועדי ההרשמה לפרויקט על ידי חברות הבנייה.
 • עריכת הגרלה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכון ושליחת תוצאות ההגרלה לכל הנרשמים.
 • שליחת הודעות זכייה לנרשמים וזימון הזוכים לבחירת דירה ולחתימה על חוזה.

 

חשוב לדעת – מחיר למשתכן פרויקטים

 • המדינה משווקת קרקעות במחיר מוזל בתמורה להבטחת מחיר נמוך בשיווק הדירות הנבנות על הקרקע – התחרות הנה על המחיר הנמוך ביותר למ"ר שהיזם מוכר את הדירות.
 • מחיר הדירה נקבע ע"י מחיר הזכייה כפול מ"ר.
 • מפרט הדירות הינו לפי מפרט סטנדרטי של משרד הבינוי והשיכון.
 • שיווק הדירות נעשה ע"י המדינה מראש ובמועד אחד מיד עם קבלת החלטת ועדה לאישור היתר הבנייה.

מדוע WG - פרויקט מחיר למשתכן

 • WG CAPITAL, היא הקרן הראשונה והיחידה בישראל העוסקת במימון פרויקטים מחיר למשתכן וקרקעות בבעלות מדינה, לקרן צוות מנהל המתמחה במימון נדל"ן ומלווה ע"י חברות הנדסה, כלכלה ושמאות מהמובילות בישראל.
 • WG CAPITAL – פרויקט מחיר למשתכן משמשת כשותף כללי, מתמחה ובעלת וותק מוכח בפיקוח על פרויקטים מחיר למשתכן על כל היבטיו.
 • לוולת'סטון החזקות, חברת האם, מנגנוני השקעה פשוטים המאפשרים להשקיע באפיקי השקעה אלטרנטיביים בארץ ובעולם, קרי נדל"ן, פרייבט אקוויטי, קרן גידור וכו', בצורה נוחה, קלה ופשוטה.
 • וולת'סטון נדל"ן, חברת אחות, עוסקת במימון פרויקטים בתחומים שונים בענף הנדל"ן ובעיקר בתחומי התחדשות עירונית ופרויקטים הדורשים הון עצמי. כיום, וולת'סטון נדל"ן היא החברה הגדולה בישראל למימון פרויקטים נדל"ניים בתחומי התחדשות עירונית.
 • כספי המשקיעים מופקדים בחשבון נאמנות, שנפתח עבור השותפות המוגבלת הרלוונטית, הנאמן בחשבון הוא מורשה החתימה היחיד בחשבון השותפות.
 • המשקיעים בשותפות נהנים מפיזור ההשקעה במספר פרויקטים, במידת האפשר.
 • כספי המשקיעים מאפשרים את המימון הדרוש ליזמים למימון פרויקטים ומלווים על ידי פירמת
  רו"ח PwC (קסלמן & קסלמן).
 • ב- WG CAPITAL המשקיעים נהנים מקדימות בהחזר הקרן והתשואה לפני היזמים והשותף הכללי

       וכמו כן משעבוד זכויות היזמים בפרויקטים לטובת השותפות.

יתרונות ההשקעה

ל-WG CAPITAL מנגנוני הגנה ייחודים בעזרתם המשקיעים נהנים מצמצום החשיפה לסיכון, משקיפות מלאה וביטחון יחסי הניתן היום בשוק ההשקעות האלטרנטיביות.

 • המשקיע כשותף מוגבל – וולת'סטון גשם קפיטל מנהלת את ההשקעות באמצעות איגוד המשקיעים תחת שותפות מוגבלת הנרשמת ברשם השותפויות לתקופות מוגדרות, כאשר וולת'סטון גשם קפיטל משמשת כשותף הכללי – המנהל.
 • נאמנות – כספי המשקיעים מועברים לחשבון בנק בבעלות השותפות, בו משמש הנאמן כמורשה חתימה היחיד בחשבון הבנק. כמו כן, במידה ויידרש, לנאמן הסמכות לנקוט בכל ההליכים האפשריים והמשפטים כנגד היזם בהתאם להוראות הדין.
 • גיוון תיק ההשקעות – חשיפת התיק להשקעות בנכסים לא סחירים והקטנת סטיית התקן בתיק הנכסים הכולל.
 • פיזור השקעות – כל שותפות תשקיע בין 1-3 פרויקטים, ברמות סיכון שונות בהתאם לנדרש – בהתאם לעלויות הפרויקטים וההון הנדרש למימונם.
 • קדימות תשואה ומס ריבית – עדיפות וקדימות של החזר ההשקעה למשקיע ותמיד לפני חלוקת הרווחים ליזם ולשותף המנהל ופירעונה ע"י שותפות ההיתר של הפרויקט. כמו כן, הוצאות דמי הניהול והתפעול מועמסות על היזם כך שהתשואה בקדימות תשקף תשואה צפויה למשקיע. בנוסף, רווחי המשקיע חייבים במס ריבית בלבד ע"פ חוו"ד מאת PwC (קסלמן&קסלמן).
 • שקיפות מלאה – מידי חציון יישלח דו"ח לכל משקיע הכולל את מצב ההשקעה הפיננסית וכן

התקדמות הבנייה בפרויקטים הרלוונטיים לכל שותפות.

כיצד מתבצעת ההשקעה?

 • נתקבלה החלטת המשקיע להשקיע בשותפות המוגבלת
 • כספו של המשקיע מופקד בחשבון בנק שרק הנאמן הינו מורשה חתימה בו.
 • על בסיס בדיקה וליווי ע"י הצוות המקצועי של וולת'סטון גשם קפיטל, הכולל ניתוח כלכלי, שמאי והנדסי, מתקבלת החלטת השותף הכללי להשקעת חלק מכספי השותפות המוגבלת במימון פרויקט וכן לשם העמדת ערבויות לצורך זכייה במכרז
 • הנאמן מעביר את הכספים למימון הפרויקט על פי שלבי ההתקדמות שנקבעו מראש בהסכם ההלוואה ומאושרים ע"י חברת הפיקוח ההנדסי של השותף הכללי בהתאם לסוג השחרור.
 • הקרן והריבית (כקבוע בהסכם המימון) מוחזרים בתום תקופת ההשקעה ומופקדים בחשבון השותפות בו לנאמן, החברה לנאמנות של בנק לאומי ישראל בע"מ, זכות חתימה בלעדית.
 • החזר ההשקעה – הנאמן מחזיר לחשבון הבנק של המשקיע את הקרן והתשואה (בניכוי מס) שנצברה בתקופת ההשקעה.

גרף סיכון תשואה

מדד Wealthstone Standard מאפשר לבצע השוואה בין מוצרי השקעה שונים ולבחור באופציה המתאימה ביותר עבור המשקיע, בהתאם להעדפותיו. המדד מחשב שלושה פרמטרים חיוניים להבנת אפיק ההשקעה ומציג אותם באמצעות גרפים פשוטים וקלים להבנה. הפרמטרים שהמדד לוקח בחשבון הם – תנודתיות ההשקעה, מורכבות ושקיפות ההשקעה ותקופת ההשקעה.

שותפות WG –  פרויקט מחיר למשתכן בשותפות טרום-היתר מתאפיינת ברמת סיכון כולל בינונית. מדדי התנודתיות וכן המורכבות ושקיפות ההשקעה משקפים רמת סיכון בינונית אל מול התשואה הצפויה. תקופת ההשקעה בשותפות זו הינה קצרה – שנתיים וחצי, לכל היותר.

Wealthstone Standard

פילוסופית השקעות שלנו​

ניסיון

תהליך קבלת ההחלטות של WG - מחיר למשתכן מבוסס על ניסיון רב שנים של מייסדי החברה בעולם ההשקעות.

מקצועיות

WG - מחיר למשתכן מבצעת ניתוח וסינון אובייקטיבי בהשקעותיה בעזרת ועדת השקעות הכוללת צוות מקצועי של כלכלנים, עו"ד ואנשי מקצוע הרלוונטיים לתחום

ייחודיות

WG - מחיר למשתכן משקיעה בענפים שלהערכתה יניבו ביצועים עודפים ותשואה פוטנציאלית אטרקטיבית יותר למשקיע ביחס לרמת סיכון הגלומה

פיזור השקעות

WG - מחיר למשתכן משקיעה במספר ענפים שונים תוך שמירה על עיקרון פיזור השקעות במטרה להקטין את הסיכון למשקיע

פיקוח ובקרה

WG - מחיר למשתכן מבצעת פיקוח ובקרה באופן שוטף בהשקעותיה אשר מאפשרים ניהול דינמי בהשקעות השונות.

עדיפות למשקיע

WG - מחיר למשתכן שמה דגש עליון בבניית אמון עם המשקיע ולכן מעניקה למשקיע עדיפות וקדימות להחזר השקעתו וקבלת רווחיו לפני השותף הכללי

פרויקטי מחיר למשתכן במימון הקרן

משכנות אשקלון - פרוייקט עיר היין

משכנות נהריה - השכונה הצפון מזרחית

אור יהודה - בית בפארק

למידע נוסף אודות פרוייקטים של גשם

הנהלת החברה

מנהלים

השקעות אלטרנטיביות

ירון פיטארו

שותף ויושב ראש דרקטוריון של וולת'סטון גשם קפיטל בע"מ
בעל ניסיון של 25 שנה בשוק ההון וההשקעות הישראלי והגלובלי. שימש כמנהל אגף ההשקעות בלאומי גמל וסמנכ"ל השקעות בפריזמה בית השקעות (15 מיליארד $). בעל תואר B.A בכלכלה ומדע המדינה ו M.B.A במנהל עסקים התמחות במימון חשבונאות מאוניברסיטת תל אביב.

yossi

יוסף מזרחי

שותף ומנכ"ל וולת'סטון גשם קפיטל בע"מ
משמש כסגן ומ"מ יו"ר איגוד ערים לטיהור שפכים אזור חיפה, בעל תואר שני במנהל עסקים במסלול נדל"ן, מסלול התמחות בנדל"ן, שמאות ומקרקעין MBA, תואר שני במדיניות ומנהל ציבורי התמחות בביקורת ציבורית ופנים MPA אוני' חיפה, בוגר תואר שני בלימודי משפטים MA, אוני' בר אילן ובוגר תואר ראשון BA, תכנית אשכול, אוני' חיפה

השקעות אלטרנטיביות

אילן בן ישי

שותף ודירקטור של וולת'סטון גשם קפיטל בע"מ
איש עסקים, רב סרן במילואים, בעל ניסיון עשיר בניהול עסקים בתחומי המיסוי והפיננסים. ממייסדי ובעלי חברת ״נטו תכנון פיננסי״, לימודי ראיית חשבון ובעל רישיון ביטוח פנסיוני.

shmagar

שמגר ואקנין

שותף, דירקטור ופיתוח עסקי וולת'סטון גשם קפיטל בע"מ
מהנדס בניין תואר ראשון, טכניון 2010 בהצטיינות, בוגר תואר שני במסלול דוקטורט בהנדסת בניין, טכניון 2012. מוביל בימים אלו פרויקטי בנייה בשווי שני מיליארד ₪ ברחבי הארץ, בעל מומחיות במיזמי נדל"ן במתכונת מחיר למשתכן, עמותות בניה וקבוצות רכישה. שימש בעברו כיו"ר ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון.

נסיון הקבוצה בניהול וייזום פרוייקטים

yossi

יוסף מזרחי

קרית טבעון – 84 יח"ד מחיר למשתכן, תפקיד: יזם, סטטוס: תכנון, 

תקציב: 130 מיליון ₪

אשקלון – 192 יח"ד מחיר למשתכן, תפקיד: יזם, סטטוס: תכנון, 

תקציב: 210 מיליון ₪

נהריה – 544 יח"ד מחיר למשתכן, תפקיד: יזם, סטטוס: תכנון, 

תקציב: 500 מיליון ₪

שימש בעבר כיושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, ניהל עשרות עובדים במגוון תפקידים,

שימש כיועץ כלכלי חשבונאי, בתחומי הפעילות העסקית והמוסדית,

דירקטור ברשות המתנסים של חיפה

סגן ומ"מ יו"ר מועצת איגוד ערים אזור חיפה – ביוב, מכון לטיהור שפכים

דירקטור בחברת מבט פלטינום בע"מ, מקבוצת איסתא ליינס ישראל.

 

 

מתמחה במגוון רחב של תחומים הקשורים בהיבטים כלכליים, תמחיריים ומשפטיים. ערך בדיקות כלכליות ברמת הענפים, וליווה פרויקטים בעלי היקפים של מאות מיליוני שקלים בתחומים שונים, בעל ניסיון רב בהכנת תכניות עסקית, אסטרטגיות ותכניות אב לכלל המגזרים.

נטל חלק בפעילות ציבורית כחבר בקרן אייסף – קרן בינלאומית לחינוך, כחבר בוועד המנהל של אוניברסיטת חיפה, חבר סנאט אוניברסיטת חיפה. כיו"ר דירקטריון יוזמה מפעלי אגודת הסטודנטים בע"מ, כחבר בוועד המנהל של "איסתא ליינס", כחבר בנשיאות הסטודנטים הארצית, חבר בוועדת כספים וחבר בוועדת תקנון של התאחדות הסטודנטים, חבר בוועדת היגוי שותפות חיפה – בוסטון, כחבר בוועדת הסטודנטים המייעצת לאס"א, כחבר בוועדת המייעצת לפרויקט הצוהרים הארצי "שגרירים ברשת".

shmagar

שמגר ואקנין

מגדל האקדמאים 1 – 80 יח"ד במגדל מגורים, תפקיד: מייסד, סטטוס: נמסר,

תקציב: 75 מיליון ₪.

מגדל האקדמאים 2 – 80 יח"ד במגדל מגורים, תפקיד: מייסד, סטטוס: ביצוע,

תקציב: 80 מיליון ₪.

מוצקין – 113 יח"ד מחיר למשתכן, תפקיד: יזם, סטטוס: ביצוע,

תקציב: 116 מיליון ₪ .

גדרה – 153 יח"ד מחיר למשתכן, תפקיד: יזם, סטטוס: תכנון,

תקציב: 193 מיליון ₪ .

כרמיאל – 98 יח"ד מחיר למשתכן, תפקיד: יזם, סטטוס: תכנון,

תקציב: 100 מיליון ₪ .

קרית טבעון – 84 יח"ד מחיר למשתכן, תפקיד: יזם, סטטוס: תכנון,

תקציב: 130 מיליון ₪.

אשקלון – 192 יח"ד מחיר למשתכן, תפקיד: יזם, סטטוס: תכנון,

תקציב: 210 מיליון ₪.

עכו צפון הכרם ג' – 335 יח"ד מחיר למשתכן, תפקיד: יזם, סטטוס: תכנון,

תקציב: 400 מיליון ₪.

עכו מגדלי הכרם – 231 יח"ד מחיר למשתכן, תפקיד: יזם, סטטוס: תכנון,

תקציב: 260 מיליון ₪.

נהריה הצפון מזרחית – 544 יח"ד מחיר למשתכן, תפקיד: יזם, סטטוס: תכנון,

תקציב: 500 מיליון ₪.

פרויקט: נהריה הצעירה – 120 יח"ד, תפקיד: ייזום, סטטוס: במסירות,

תקציב: 100 מיליון ₪.

פרויקט: עתלית – 12 יח"ד צמודי קרקע, תפקיד: ייזום, שיווק, ניהול ופיקוח, יזם: קבוצת רכישה, סטטוס: ביצוע, תקציב: 20 מיליון ₪.

בעברו ניהל ומסר פרויקטים בהיקף של אלפי יחידות דיור עבור יזמים שונים.

שותפים עסקיים

מחלקה משפטית

השקעות אלטרנטיביות

עו"ד יערית אשכנזי

יועצת משפטית

תמונה רן אזולאי

עו"ד רן אזולאי

יועץ משפטי

מחלקה כלכלית

חברות נדל"ן בישראל

עו"ד עמיר קופל

אנליסט, וולת'סטון נדל"ן

השקעות אלטרנטיביות

דניאל אוחיון

אנליסטית, וולת'סטון נדל"ן

תמונה של יעל שוגול איל

יעל שוגול איל

אנליסטית, וולת'סטון נדל"ן

ועדת ההשקעות

חברות נדל"ן בישראל

זיו לוטן, עו"ד

נציג המשקיעים

gilli

עו”ד גילי נאור אליאס

ייעוץ משפטי חיצוני וולת'סטון נדל"ן, שותפה במשרד מ. פירון ושות'

ייעוץ שמאי והנדסי

חברות נדל"ן בישראל

ירון ספקטור

מנכ"ל ,בעלים ומייסד, ירון ספקטור שמאות מקרקעין בע"מ

dor

דור לרון

שמאי בכיר, ירון ספקטור שמאות מקרקעין בע"מ

gil

גיל סיטון

מנהל מחלקת דוחות 0, ירון ספקטור שמאות מקרקעין בע"מ

לפרטים נוספים