מחיר למשתכן פרויקטים - מימון פרויקטים בתוכנית הדגל של מדינת ישראל

חברת גשם הינה חברה ליזום נדל"ן בכלל ונדל"ן במתכונת מחיר למשתכן בפרט עימה וולת'סטון עובדת בשיתוף פעולה למימון פרויקטים תחת "WG – מחיר למשתכן".

"WG – מחיר למשתכן" מתמחה באיתור ובמימון פרויקטים במתכונת מחיר למשתכן ובמימון פרויקטים באמצעות שותפויות מוגבלות בהן היא משמשת כשותף הכללי והמנהל, כשכל שותפות משקיעה במספר פרויקטים של מחיר למשתכן בישראל. הפרויקטים החל משלב העמדת הערבויות להשתתפות במכרזים, מימון הון העצמי לרכישת הקרקע והביצוע.

כספם של המשקיעים מופקד בחשבונות הנאמנות של השותפויות המוגבלות בהם רק הנאמן הינו מורשה החתימה היחיד. כיאה לתהליך מקצועי של פרויקט מחיר למשתכן.

אודות התוכנית - פרויקט מחיר למשתכן

מטרות התכנית

 • הגדלת היצע הדירות במדינה.
 • עזרה לזוגות צעירים ומחוסרי דיור ברכישת דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

 

השלבים של פרויקט מחיר למשתכן

 • שיווק יחידות דיור ליזמים על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.
 • אישור שטחי הדירות ומחירי הדירות על ידי משרד הבינוי והשיכון.
 • פרסום מועדי ההרשמה לפרויקט על ידי חברות הבנייה.
 • עריכת הגרלה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכון ושליחת תוצאות ההגרלה לכל הנרשמים.
 • שליחת הודעות זכייה לנרשמים וזימון הזוכים לבחירת דירה ולחתימה על חוזה.

 

חשוב לדעת – מחיר למשתכן פרויקטים

 • המדינה משווקת קרקעות במחיר מוזל בתמורה להבטחת מחיר נמוך בשיווק הדירות הנבנות על הקרקע – התחרות הנה על המחיר הנמוך ביותר למ"ר שבו היזם מוכר את הדירות.
 • מחיר הדירה נקבע ע"י מחיר הזכייה כפול מ"ר.
 • מפרט הדירות הינו לפי מפרט סטנדרטי של משרד הבינוי והשיכון.
 • שיווק הדירות נעשה ע"י המדינה מראש ובמועד אחד מיד עם קבלת החלטת ועדה לאישור היתר הבנייה.

מדוע WG - פרויקט מחיר למשתכן

 • WG CAPITAL, היא הקרן הראשונה והיחידה בישראל העוסקת במימון פרויקטים מחיר למשתכן וקרקעות בבעלות מדינה, לקרן צוות מנהל המתמחה במימון נדל"ן ומלווה ע"י חברות הנדסה, כלכלה ושמאות מהמובילות בישראל.
 • WG CAPITAL – פרויקט מחיר למשתכן משמשת כשותף כללי, מתמחה ובעלת וותק מוכח בפיקוח על פרויקטים מחיר למשתכן על כל היבטיו.
 • וולת'סטון נדל"ן, חברת אחות, עוסקת במימון פרויקטים בתחומים שונים בענף הנדל"ן ובעיקר בתחומי התחדשות עירונית ופרויקטים הדורשים הון עצמי. כיום, וולת'סטון נדל"ן היא החברה הגדולה בישראל למימון פרויקטים נדל"ניים בתחומי התחדשות עירונית.
 • כספי המשקיעים מופקדים בחשבון נאמנות, שנפתח עבור השותפות המוגבלת הרלוונטית, הנאמן בחשבון הוא מורשה החתימה היחיד בחשבון השותפות.
 • ככל שניתן, עתידות השותפויות להשקיע במספר פרויקטים במקביל לצורך בפיזור ההשקעה.
 • כספי המשקיעים מאפשרים העמדת מימון להשלמת הון עצמי הדרוש ליזמים למימון פרויקטים ומלווים על ידי פירמת
  רו"ח PwC (קסלמן & קסלמן).
 • ב- WG CAPITAL המשקיעים נהנים מקדימות בהחזר הקרן והתשואה לפני היזמים והשותף הכללי

       וכמו כן משעבוד זכויות היזמים בפרויקטים לטובת השותפות.

יתרונות ההשקעה

ל-WG CAPITAL מנגנוני הגנה ייחודים בעזרתם המשקיעים נהנים מצמצום החשיפה לסיכון, משקיפות מלאה וביטחון יחסי הניתן היום בשוק ההשקעות האלטרנטיביות.

 • המשקיע כשותף מוגבל – וולת'סטון גשם קפיטל מנהלת את ההשקעות באמצעות איגוד המשקיעים תחת שותפות מוגבלת הנרשמת ברשם השותפויות לתקופות מוגדרות, כאשר וולת'סטון גשם קפיטל משמשת כשותף הכללי – המנהל.
 • נאמנות – כספי המשקיעים מועברים לחשבון בנק בבעלות השותפות, בו משמש הנאמן כמורשה חתימה היחיד בחשבון הבנק. כמו כן, במידה ויידרש, לנאמן הסמכות לנקוט בכל ההליכים האפשריים והמשפטים כנגד היזם בהתאם להוראות הדין.
 • גיוון תיק ההשקעות – חשיפת התיק להשקעות בנכסים לא סחירים והקטנת סטיית התקן בתיק הנכסים הכולל.
 • פיזור השקעות – כל שותפות תשקיע בין 1-3 פרויקטים, ברמות סיכון שונות בהתאם לנדרש – בהתאם לעלויות הפרויקטים וההון הנדרש למימונם.
 • קדימות תשואה ומס ריבית – עדיפות וקדימות של החזר ההשקעה למשקיע ותמיד לפני חלוקת הרווחים ליזם ולשותף המנהל. כמו כן, הוצאות דמי הניהול והתפעול מועמסות על היזם כך שהתשואה בקדימות תשקף תשואה צפויה למשקיע. בנוסף, רווחי המשקיע חייבים במס ריבית בלבד ע"פ חוו"ד מאת PwC (קסלמן&קסלמן).
 • שקיפות מלאה – מידי חציון יישלח דו"ח לכל משקיע הכולל את סטטוס הפרויקטים הרלוונטיים לכל שותפות.

כיצד מתבצעת ההשקעה?

 • נתקבלה החלטת המשקיע להשקיע בשותפות המוגבלת
 • כספו של המשקיע מופקד בחשבון בנק שרק הנאמן הינו מורשה חתימה בו.
 • על בסיס בדיקה וליווי ע"י הצוות המקצועי של וולת'סטון גשם קפיטל, הכולל ניתוח כלכלי, שמאי והנדסי, מתקבלת החלטת השותף הכללי להשקעת חלק מכספי השותפות המוגבלת במימון פרויקט וכן לשם העמדת ערבויות לצורך זכייה במכרז
 • הנאמן מעביר את הכספים למימון הפרויקט על פי שלבי ההתקדמות שנקבעו מראש בהסכם ההלוואה ומאושרים ע"י חברת הפיקוח ההנדסי של השותף הכללי בהתאם לסוג השחרור.
 • הקרן והריבית (כקבוע בהסכם המימון) מוחזרים בתום תקופת ההשקעה ומופקדים בחשבון השותפות בו לנאמן זכות חתימה בלעדית.
 • החזר ההשקעה – כאשר מתקבלת התמורה מאת היזם, הנאמן מחזיר לחשבון הבנק של המשקיע את הקרן והתשואה (בניכוי מס) שנצברה בתקופת ההשקעה.

גרף סיכון תשואה

מדד Wealthstone Standard מאפשר לבצע השוואה בין מוצרי השקעה שונים ולבחור באופציה המתאימה ביותר עבור המשקיע, בהתאם להעדפותיו. המדד מחשב שלושה פרמטרים חיוניים להבנת אפיק ההשקעה ומציג אותם באמצעות גרפים פשוטים וקלים להבנה. הפרמטרים שהמדד לוקח בחשבון הם – תנודתיות ההשקעה, מורכבות ושקיפות ההשקעה ותקופת ההשקעה.

שותפות WG –  פרויקט מחיר למשתכן בשותפות טרום-היתר מתאפיינת ברמת סיכון כולל בינונית. מדדי התנודתיות וכן המורכבות ושקיפות ההשקעה משקפים רמת סיכון בינונית אל מול התשואה הצפויה. תקופת ההשקעה בשותפות זו הינה קצרה – שנתיים וחצי, לכל היותר.

פילוסופית השקעות שלנו​

ניסיון

תהליך קבלת ההחלטות של WG - מחיר למשתכן מבוסס על ניסיון רב שנים של מייסדי החברה בעולם ההשקעות.

מקצועיות

WG - מחיר למשתכן מבצעת ניתוח וסינון אובייקטיבי בהשקעותיה בעזרת ועדת השקעות הכוללת צוות מקצועי של כלכלנים, עו"ד ואנשי מקצוע הרלוונטיים לתחום

ייחודיות

WG - מחיר למשתכן משקיעה בענפים שלהערכתה יניבו ביצועים עודפים ותשואה פוטנציאלית אטרקטיבית יותר למשקיע ביחס לרמת סיכון הגלומה

פיזור השקעות

WG - מחיר למשתכן משקיעה במספר ענפים שונים תוך שמירה על עיקרון פיזור השקעות במטרה להקטין את הסיכון למשקיע

פיקוח ובקרה

WG - מחיר למשתכן מבצעת פיקוח ובקרה באופן שוטף בהשקעותיה אשר מאפשרים ניהול דינמי בהשקעות השונות.

עדיפות למשקיע

WG - מחיר למשתכן שמה דגש עליון בבניית אמון עם המשקיע ולכן מעניקה למשקיע עדיפות וקדימות להחזר השקעתו וקבלת רווחיו לפני השותף הכללי

פרויקטי מחיר למשתכן במימון הקרן

משכנות אשקלון - פרוייקט עיר היין

משכנות נהריה - השכונה הצפון מזרחית

אור יהודה - בית בפארק

ירושלים - משכנות ארנונה

למידע נוסף אודות פרוייקטים של גשם

לפרטים נוספים