וולת'סטון capital מתמחה בהקמה וניהול של קרנות גידור באסטרטגיות השקעה שונות ומגוונות, אשר סוחרות בסוגי נכסים שונים בשווקי ההון הגלובליים. וולת'סטון capital בימים אלו שוקדת על הקמה של מספר קרנות גידור נוספות, בעלות פוטנציאל תשואה גבוה וברמות סיכון מבוקרות. וולת'סטון capital דוגלת בשיתופי פעולה עם קבוצות המנהלות אסטרטגיות השקעה אטרקטיביות והפיכתן של אסטרטגיות אלו לקרנות גידור שינוהלו במשותף.

קרנות הגידור ינוהלו ע"י צוותי מומחים בניהול השקעות בתחומים אלו תוך שימוש בתוכנות המתמחות בתחום. השילוב הייחודי מאפשר:  

  • שאיפה להשגת תשואה חיובית לאורך זמן
  • שמירה על רמת סיכון מבוקרת
  • יצירת מתאם נמוך עם מדדים פיננסיים מרכזיים

וולת'סטון capital מנהלת את ההשקעות באמצעות שותפויות מוגבלות, בחשבון בנק בנאמנות ומפוקחת ע"י משרד רו"ח PwC (קסלמן & קסלמן).

קרנות מובילות

קרן גידור- גלובלית דינאמית

גרף סיכון תשואה

פילוסופית ההשקעות שלנו

וולת'סטון CAPITAL פועלת תוך שאיפה להשיג תשואה חיובית בכל מצב שוק, דהיינו גם במגמת ירידות בשווקים הפיננסיים

וולת'סטון CAPITAL בונה את אסטרטגיות ההשקעה על ידי צוות ייעודי, מקצועי ובעל ניסיון של שנים רבות בניהול השקעות בארץ ובחו"ל

וולת'סטון CAPITAL פועלת תוך פיזור השקעות בנכסים שונים ומגוונים ושואפת להקטין את הקורלציה בין הנכסים השונים

וולת'סטון CAPITAL משקיעה במדדים סחירים על סוגי נכסים שונים ובעיקר ע"י חוזים

וולת'סטון CAPITAL משקיעה על פי המודלים הכלכליים כמותיים והטכניים, המיושמים בתוכנה הייחודית של וולת'סטון CAPITAL

וולת'סטון CAPITAL משקיעה בנכסים בעלי סחירות גבוהה המאפשרים שינוי מהיר באחזקות.

הנהלת החברה

השקעות אלטרנטיביות

ירון פיטארו

יו"ר וולת'סטון CAPITAL

יצחק הרינגמן

מנכ"ל וולת'סטון CAPITAL

לפרטים נוספים