מימון פרויקטים בהתחדשות עירונית (תמ"א 38 ופינוי בינוי) ותב"ע (תכנית בניין עיר) למגורים, לאחר קבלת אישורי הוועדות המקומיות

וולת'סטון נדל"ן כיום הינה החברה הגדולה בישראל למימון פרויקטים מסוג תמ"א 38, באמצעות שותפויות מוגבלות, בהן היא משמשת כשותף הכללי.

"קרן נדל"ן כללי" מתמחה במימון פרויקטים בתחום התמ"א 38  ו/או פינוי בינוי ו/או תב"ע למגורים לאחר קבלת היתר בתנאים /החלטת וועדה .

וולת'סטון נדל"ן מממנת פרויקטים באמצעות שותפויות מוגבלות בהן היא משמשת כשותף הכללי והמנהל ,כשכל שותפות משקיעה במספר פרויקטים שונים בהתחדשות עירונית החל משלב היתר בתנאים/ החלטת וועדה ואילך כספם של המשקיעים מופקד בחשבונות הנאמנות של השותפויות המוגבלות בהם רק הנאמן, הינו מורשה החתימה היחיד.

מדוע תמ"א ופינוי בינוי?

תכניות המתאר הארציות נחשבות למאוד אטרקטיביות בשוק הנדל"ן הישראלי, הן מצד היזמים והן מצד רוכשי הדירות.
תכניות אלו מקבלות עידוד מטעם המדינה ליישום ע"י הרחבת האישורים והקלות במיסוי.
הדירות המוצעות למכירה בפרויקטים אלו נחשבות לבעלות ביקוש גבוה מאוד מעצם היותן דירות חדשות וייחודיות הנבנות במרכזי ערים, על בסיס תשתיות מוכרות ויציבות.
כל היתרונות האלה הופכים את הפרויקטים של תמ"א 38 לרווחיים ביותר.

מדוע תב"ע למגורים?

תכניות בניין עיר נחשבות למאוד אטרקטיביות בשוק הנדל"ן הישראלי לאור שינוי ייעוד הקרקע שבוצע לטובת נדל"ן למגורים.

הדירות המוצעות למכירה בפרויקטים אלו נחשבות לבעלות ביקוש גבוה מאוד מעצם היותן דירות חדשות וייחודיות הנבנות במרכזי ערים, על בסיס תשתיות מוכרות ויציבות.
כל היתרונות האלה הופכים את הפרויקטים של תב"ע למגורים לרווחיים ביותר, גם לאחר קבלת האישורים הנדרשים.

יתרונות ההשקעה

 • חשיפת התיק להשקעות בנכסים לא סחירים אטרקטיביים.
 • השקעה במימון פרויקטים נדל"ניים בישראל, באזורי ביקוש לרכישת דירות.
 • ליהנות מיתרונות השקעה במימון (ולא ביזום) הפרויקטים המאפשר השגת תשואה עודפת למשקיע.
 • עדיפות וקדימות של החזר ההשקעה (קרן + תשואה) למשקיע ותמיד לפני חלוקת הרווחים ליזם ולשותף המנהל.
 • תשלום מס ריבית בלבד, ע"פ חוו"ד מאת PwC (קסלמן & קסלמן).
 • השקעה לטווח קצר-בינוני.

כיצד מתבצעת ההשקעה?

 • ההצטרפות לשותפות המוגבלת לאחר החתמת המשקיע ע"י נציג מטעם החברה.
 • הפקדת כספי המשקיע בחשבון השותפות שבו רק הנאמן הינו מורשה החתימה היחיד.
 • בחירת הפרויקטים להשקעה על ידי ועדת ההשקעות של וולת'סטון ולאחר בדיקה יסודית של הצוות המקצועי הכולל ניתוח כלכלי, שמאי, הנדסי, משפטי וביטוחי.
 • העברת כספי ההשקעה למימון הפרויקטים ע"י הנאמן ועל פי שלבי התקדמות שנקבעו מראש בהסכם ההלוואה ואושרו ע"י המפקח ההנדסי ו/או מנהל הקרן.
 • בתום הפרויקט מוחזרים הקרן והריבית על ההלוואה (כפי שהוסכם בהסכם המימון מול היזמים) ומופקדים בחשבון השותפות בו המורשה חתימה היחיד הוא הנאמן , החברה לנאמנויות של בנק לאומי.
 • החזר ההשקעה למשקיע – הנאמן מחזיר לחשבון הבנק של המשקיע את הקרן והריבית (בניכוי מס) שנצברה בתקופת ההשקעה

מדיניות ההשקעות

בוולת'סטון נדל"ן מאמינים כי תחום ההתחדשות העירונית בישראל נמצא רק בראשית דרכו וכי הפוטנציאל בתחום אטרקטיבי במגמת עליה מתמדת

וולת'סטון נדל"ן קרן היתר משקיעה בפרויקטים הנמצאים לפחות בשלב בו התקבל מהוועדה המקומית היתר בתנאים /החלטת וועדה, פרויקטים אשר תנאי סף הרווחיות בהם גבוה יחסית

הפרויקטים בוולת'סטון נדל"ן קרן היתר נבחנים בוועדת השקעות עצמאית המורכבת מצוות מקצועי, מיומן ומוביל בתחומו האחראי על בחינת כל פרויקט על היבטיו השונים מההיבט המשפטי, כלכלי, שמאי, הנדסי, ביטוחי ועוד.

המשקיעים בשותפויות המוגבלות של וולת'סטון נדלן קרן היתר, נהנים ממספר שכבות הגנה על מנת להעניק בטחון מקסימלי להשקעתם. כאשר בראש ובראשונה נהנים המשקיעים מפיזור השקעתם במספר פרויקטים ומקדימות תשואה על פני השותף הכללי והיזמים.

פרוייקטים בקרן נדל"ן כללי שהמימון בגינם הסתיים

חנקין מקור1

חנקין 33-36, חולון - תמונת מקור

הוספת 317 יח"ד חדשות

חנקין בניה1

חנקין 33-36, חולון- בתהליך בנייה

הוספת 317 יח"ד חדשות

חנקין הדמיה1

חנקין 33-36, חולון - הדמיית סיום

הוספת 317 יח"ד חדשות

מנדלה מוכר ספרים 7 תל אביב-מקור

מנדלי מוכר ספרים 7, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

בנייה ספטמבר 18

מנדלי מוכר ספרים 7, תל אביב - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

מנדלה מוכר ספרים 7 תל אביב-הדמייה

מנדלי מוכר ספרים 7, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

מקור1

לוי אשכול 6, רעננה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

לוי אשכול בניה1

לוי אשכול 6, רעננה - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

לוי אשכול הדמיה1

לוי אשכול 6, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

אלי כהן 12 מקור

אלי כהן 12, רעננה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

אלי כהן 12 בבנייה

אלי כהן 12, רעננה - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

אלי כהן 12 הדמיית סיום

אלי כהן 12, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

אהרון קרון 21- ראשון לציון מקור

אהרון קרון 21 ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

אהרון קרון 21 ראשון לציון- בבנייה

אהרון קרון 21, ראשל"צ - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

אהרון קרון 21 הדמיית סיום.jpg

אהרון קרון 21, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

עין שמש 7-11 גני תקווה- מקור

עין שמש 7-11, גני תקווה - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

בבנייה

עין שמש 7-11, גני תקווה - בתהליך בנייה

הוספת 15 יח"ד חדשות

עין שמש 7-11- ני תקווה- הדמייה

עין שמש 7-11, גני תקווה - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

לפני

קריניצי 27, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 11 יח"ד חדשות

קרינצי בנייה אחרון

קריניצי 27, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 11 יח"ד חדשות

הדמיה

קריניצי 27, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 11 יח"ד חדשות

גלוסקין מקור1

גלוסקין 6, ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

גלוסקין בניה1

גלוסקין 6, ראשל"צ - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

גלוסקין הדמיה1

גלוסקין 6, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

מקור

ש"י עגנון 28-30, נתניה - תמונת מקור

הוספת 14 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

ש"י עגנון 28-30, נתניה - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדמיה

ש"י עגנון 28-30, נתניה - הדמיית סיום

הוספת 14 יח"ד חדשות

מקור1

דניאל 30, בת-ים - תמונת מקור

הוספת 7 יח"ד חדשות

בניה1

דניאל 30, בת-ים - בתהליך בנייה

הוספת 7 יח"ד חדשות

הדמיה1

דניאל 30, בת-ים - הדמיית סיום

הוספת 7 יח"ד חדשות

אלי כהן 13 הרצליה -מקור

אלי כהן 13, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 5 יח"ד חדשות

בנייה אחרונה

אלי כהן 13, הרצליה - בתהליך בנייה

הוספת 5 יח"ד חדשות

אלי כהן 13 הרצליה -הדמיה

אלי כהן 13, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 5 יח"ד חדשות

שיבת ציון 7- ראשון לציון- מקור

שיבת ציון 7, ראשון לציון - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

בנייה אחרון

שיבת ציון 7, ראשון לציון - בתהליך בנייה

הוספת 15 יח"ד חדשות

שיבת ציון 7- ראשון לציון- הדמייה

שיבת ציון 7, ראשון לציון - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

המכבי 8 רעננה- מקור

מכבי 8, רעננה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

1c8ba899-6042-486e-9224-bc586eb1ffba

מכבי 8, רעננה - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

המכבי 8 רעננה- הדמייה

מכבי 8, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

מקור

רש"י 40, ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

בנייה 7.18

רש"י 40, ראשל"צ - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדמיה

רש"י 40, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

אנה פרנק 4 רמת גן -מקור

אנה פרנק 4, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

בנייה ספט19

אנה פרנק 4, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 12 יח"ד חדשות

אנה פרנק 4 רמת גן- הדמיה

אנה פרנק 4, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

קקל 10 חולון- מקור

קק"ל 10, חולון - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

בנייה פברואר 19

קק"ל 10, חולון - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

קקל 10 חולון- הדמייה

קק"ל 10, חולון - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

הפרטיזנים 14 16 הרצליה_בניין קיים_מגשימים נכסים

הפרטיזנים 14-16, הרצליה- תמונת מקור

הוספת 11 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הפרטיזנים 14-16, הרצליה

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הפרטיזנים 14 16 הרצליה_הדמיה להמחשה_מגשימים נכסים

הפרטיזנים 14-16, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 11 יח"ד חדשות

ששת הימים 2- כפר סבא- מקור

ששת הימים 2, כפר סבא - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

בנייה 3

ששת הימים 2, כפר סבא - בתהליך בנייה

הוספת 15 יח"ד חדשות

ששת הימים 2- כפר סבא- הדמייה

ששת הימים 2, כפר סבא - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

פרוייקטים בקרן נדל"ן כללי

שאול המלך 63 ירושלים- מקור

שאול המלך 63, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

אוקטובר 2019

שאול המלך 63, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

שאול המלך 63- ירושלים- הדמייה

שאול המלך 63, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

הנוטרים 10 הרצליה- מקור

הנוטרים 10, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

הנוטרים 10 הרצליה

הנוטרים 10, הרצליה - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

הנוטרים 10 הרצליה- הדמייה

הנוטרים 10, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

פנחסי 8 פתח תקווה- מקור

פנחסי 8, פתח תקווה - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

יולי 19

פנחסי 8, פתח תקווה - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

פנחסי 8 פתח תקווה- הדמיה

פנחסי 8, פתח תקווה - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

בר יהודה 16 בת ים- מקור

בר יהודה 16, בת ים - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

בנייה ספט19

בר יהודה 16, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

הדמייה מדוח ספטמבר 18

בר יהודה 16, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

lak10

ריש לקיש 10, ירושלים- תמונת מקור

הוספת 3 יח"ד חדשות

בנייה ינואר 20

ריש לקיש 10, ירושלים- היתר בתנאים

הוספת 3 יח"ד חדשות

lak11

ריש לקיש 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 3 יח"ד חדשות

מקור

רמה 14, גבעתיים - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

בנייה ינואר 20

רמה 14, גבעתיים - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

הדמייה

רמה 14, גבעתיים - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

מקור-8

זלמן שזר 10-14, קריית ים - תמונת מקור

הוספת 33 יח"ד חדשות

בנייה פברואר 20

זלמן שזר 10-14, קריית ים - בתהליך בנייה

הוספת 33 יח"ד חדשות

הדמיה-9

זלמן שזר 10-14, קריית ים - הדמיית סיום

הוספת 33 יח"ד חדשות

ים סוף 5- ירושלים- מקור

ים סוף 5, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 14 יח"ד חדשות

בנייה מרץ

ים סוף 5, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 14 יח"ד חדשות

ים סוף 5- ירושלים- הדמייה

ים סוף 5, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 14 יח"ד חדשות

הררי 5-11 רמת גן- מקור

הררי 5-11, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 40 יח"ד חדשות

בנייה ספט19

הררי 5-11, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 40 יח"ד חדשות

הררי 5-11 רמת גן -הדמייה

הררי 5-11, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 40 יח"ד חדשות

גרשום 4 רמת גן- מקור

גרשום 4, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

1

גרשום 4, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

גרשום 4 רמת גן- הדמייה

גרשום 4, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

elz-1

אלעזר המודעי 4, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

בנייה דצמבר 19

אלעזר המודעי 4, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

הדמיה

אלעזר המודעי 4, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

מקור

דידס 6, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 5 יח"ד חדשות

בנייה דצמבר 19

דידס 6, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 5 יח"ד חדשות

הדמייה

דידס 6, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 5 יח"ד חדשות

מקור

מלכי ישראל 23, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

בנייה נובמבר

מלכי ישראל 23, הרצליה - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

הדמיה

מלכי ישראל 23, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

bial-30

ביאליק 30, יהוד - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

בנייה ינואר 20

ביאליק 30, יהוד - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

bial-31

ביאליק 30, יהוד - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

ab6-pro

אבא חילקיה 5, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

ינואר 2020

אבא חילקיה 5, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

הדמיה

אבא חילקיה 5, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

בן זכאי 6 ירושלים- מקור

בן זכאי 6, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

אוקטובר 2019

בן זכאי 6, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

בן זכאי 6 ירושלים- הדמיה

בן זכאי 6, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

אלי כהן 17-19 רעננה-מקור

אלי כהן 17-19, רעננה - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

בנייה

אלי כהן 17-19, רעננה - בתהליך בנייה

הוספת 12 יח"ד חדשות

אלי כהן 17-19 רעננה-הדמייה

אלי כהן 17-19, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

מקור

המתמיד 4-8, חולון - תמונת מקור

הוספת 17 יח"ד חדשות

בנייה נובמבר19

המתמיד 4-8, חולון - בתהליך בנייה

הוספת 17 יח"ד חדשות

הדמיה

המתמיד 4-8, חולון - הדמיית סיום

הוספת 17 יח"ד חדשות

דהומיי 2 ירושלים- מקור

דהומיי 2, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

דהומיי 2 ירושלים - לקראת סיום

דהומיי 2, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 12 יח"ד חדשות

דהומיי 2 ירושלים- הדמייה

דהומיי 2, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

ברנדס 11 תל אביב - מקור

ברנדיס 11, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 2 יח"ד חדשות

בנייה

ברנדיס 11, תל אביב - בתהליך בנייה

הוספת 2 יח"ד חדשות

ברנדס 11 תל אביב - הדמייה

ברנדיס 11, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 2 יח"ד חדשות

הבילויים 39 רמת גן-מקור

הבילויים 39, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

בנייה דצמבר 19

הבילויים 39, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

הבילויים 39 רמת גן- הדמייה

הבילויים 39, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

הלפר 12 בת ים- מקור

הלפר 12, בת ים - תמונת מקור

הוספת 20 יח"ד חדשות

בנייה דצמבר 2019

הלפר 12, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 20 יח"ד חדשות

הלפר 12 בת ים- הדמייה

הלפר 12, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 20 יח"ד חדשות

המייסדים 21 כפר סבא- מקור

המייסדים 21, כפר סבא - תמונת מקור

הוספת 9 יח"ד חדשות

בנייה נובמבר 19

המייסדים 21, כפר סבא - בתהליך בנייה

הוספת 9 יח"ד חדשות

המייסדים 21 כפר סבא- הדמייה

המייסדים 21, כפר סבא - הדמיית סיום

הוספת 9 יח"ד חדשות

הרב הרצוג-32-34 בת ים- מקור

הרצוג 32-34, בת ים - תמונת מקור

הוספת 20 יח"ד חדשות

בנייה נוב 19

הרצוג 32-34, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 20 יח"ד חדשות

הרב הרצוג 32-34 בת ים- הדמייה

הרצוג 32-34, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 20 יח"ד חדשות

דהומיי 10-ירושלים- מקור

דהומיי 10, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 25 יח"ד חדשות

אוקטובר 2019

דהומיי 10, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 25 יח"ד חדשות

דהומיי 10-ירושלים- הדמייה

דהומיי 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 25 יח"ד חדשות

הרצל 50 כפר סבא -מקור

הרצל 50, כפר סבא - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

בנייה נובמבר 19

הרצל 50, כפר סבא - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

הרצל 50 כפר סבא- הדמייה

הרצל 50, כפר סבא - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

רבקה 22 ירושלים- מקור 2

רבקה 22, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 28 יח"ד חדשות

בנייה יולי

רבקה 22, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 28 יח"ד חדשות

רבקה 22 ירושלים- הדמייה

רבקה 22, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 28 יח"ד חדשות

הנביאים 11-13- בת ים- מקור

הנביאים 11-13, בת ים - תמונת מקור

הוספת 20 יח"ד חדשות

בנייה אוקטובר

הנביאים 11-13, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 20 יח"ד חדשות

הנביאים-11-13- בת ים- הדמייה

הנביאים 11-13, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 20 יח"ד חדשות

ana-1

אנה פרנק 6, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

בניה אוגוסוט

אנה פרנק 6, רמת גן- בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

ana-5

אנה פרנק 6, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

makor

בוליביה 4, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 40 יח"ד חדשות

בנייה יולי

בוליביה 4, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 40 יח"ד חדשות

hadmaya

בוליביה 4, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 40 יח"ד חדשות

סוקולוב- מקור

סוקולוב 37-39, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 65 יח"ד חדשות

סוקולוב 37-39 - בניה 1 - אפריל 19

סוקולוב 37-39, הרצליה - בתהליך בנייה

הוספת 65 יח"ד חדשות

סוקולוב- הדמייה

סוקולוב 37-39, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 65 יח"ד חדשות

מקור

מכבי 6-8, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 24 יח"ד חדשות

בנייה נוב19

מכבי 6-8, רמת גן - היתר בתנאים

הוספת 24 יח"ד חדשות

הדמייה

מכבי 6-8, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 24 יח"ד חדשות

מקור

בן יפונה 10, ירושלים- תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

בנייה דצמבר 19

בן יפונה 10, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

הדמייה

בן יפונה 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

מקור

הדקל 1, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הדקל 1, תל אביב - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדמייה

הדקל 1, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

makor

הירשפלד 7, ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הירשפלד 7, ראשל"צ - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

hadmaya

הירשפלד 7, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

שמואל שרירא 17 19 ראשון לציון_בניין קיים_מגשימים נכסים

שרירא 17-19, ראשון לציון - תמונת מקור

הוספת 22 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

שרירא 17-19, ראשון לציון

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

שמואל שרירא 17 19 ראשון לציון_הדמיה להמחשה_מגשימים נכסים

שרירא 17-19, ראשון לציון - הדמיית סיום

הוספת 22 יח"ד חדשות

shom1

השומר 10, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

השומר 10, ירושלים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

shom2

השומר 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

hrz1

הרצל 62, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 16 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הרצל 62, ירושלים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

hrz2

הרצל 62, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 16 יח"ד חדשות

baryoh1

בר יוחאי 18, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 33 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

בר יוחאי 18, ירושלים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

baryoh2

בר יוחאי 18, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 33 יח"ד חדשות

מקור 1

הרצל 10, בת ים- תמונת מקור

הוספת 32 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הרצל 10, בת ים- היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדמייה הרצל 10 בת ים

הרצל 10, בת ים- הדמיית סיום

הוספת 32 יח"ד חדשות

מקור

יהודה הנשיא 16-18, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 53 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

יהודה הנשיא 16-18, רמת גן- היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדמיית סיום

יהודה הנשיא 16-18, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 53 יח"ד חדשות

מקור

מעפילי אגוז 1-9, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 59 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

מעפילי אגוז 1-9, תל אביב - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדמייה

מעפילי אגוז 1-9, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 59 יח"ד חדשות

מקור

האצ"ל 20-28, חולון - תמונת מקור

הוספת 59 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

האצ"ל 20-28, חולון - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדמיית סיום

האצ"ל 20-28, חולון - הדמיית סיום

הוספת 59 יח"ד חדשות

תמונת מקור

ים סוף 3, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 14 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

ים סוף 3, ירושלים - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדמיית סיום

ים סוף 3, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 14 יח"ד חדשות

העלייה השנייה - מקור

העלייה השנייה, חדרה - תמונת מקור

הוספת 366 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

העלייה השנייה, חדרה - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

העלייה השנייה 2

העלייה השנייה, חדרה - הדמיית סיום

הוספת 366 יח"ד חדשות

מקור

יוסף קיציס 12, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

יוסף קיציס 12, תל אביב - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדמיה

יוסף קיציס 12, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

מקור

פרויקט האלון, יבנה - תמונת מקור

הוספת 136 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

פרויקט האלון, יבנה - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדמייה

פרויקט האלון, יבנה - הדמיית סיום

הוספת 136 יח"ד חדשות

מקור

שלמה המלך 20-26, קרית אונו -
תמונת מקור

הוספת 60 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

שלמה המלך 20-26, קרית אונו -
היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדמיה חדשה

שלמה המלך 20-26, קרית אונו -
הדמיית סיום

הוספת 60 יח"ד חדשות

התחדשות עירונית

חברת וולת׳סטון נדל״ן מתמחה בהשקעה ובמימון פרויקטים של התחדשות עירונית.

השקעות אלטרנטיביות

לפרטים נוספים