מימון פרויקטים בהתחדשות עירונית (תמ"א 38 ופינוי בינוי) ותב"ע (תכנית בניין עיר) למגורים, לאחר קבלת אישורי הוועדות המקומיות

וולת'סטון נדל"ן כיום הינה החברה הגדולה בישראל למימון פרויקטים מסוג תמ"א 38, באמצעות שותפויות מוגבלות, בהן היא משמשת כשותף הכללי.

"קרן נדל"ן כללי" מתמחה במימון פרויקטים בתחום התמ"א 38  ו/או פינוי בינוי ו/או תב"ע למגורים לאחר קבלת היתר בתנאים /החלטת וועדה .

קרן ההיתר מממנת פרויקטים באמצעות שותפויות מוגבלות בהן היא משמשת כשותף הכללי והמנהל ,כשכל שותפות משקיעה במספר פרויקטים שונים בהתחדשות עירונית החל משלב היתר בתנאים/ החלטת וועדה ואילך כספם של המשקיעים מופקד בחשבונות הנאמנות של השותפויות המוגבלות בהם רק הנאמן, הינו מורשה החתימה היחיד.

המוצר הינו ייחודי בארץ! ומספק הגנה מלאה על כספי המשקיעים על ידי פוליסת ערבות של חברות ביטוח בינלאומיות.

מהו מרכיב ההגנה הייחודי? 

לחברה שיתוף פעולה עסקי עם שתי חברות ביטוח בינלאומיות, המתמחות בריסק יזמי, אשר עורכות פוליסות ערבות על ביצוע הפרויקטים בליווי פיננסי בשותפות. מטרת פוליסות אלו להגן על כספם של המשקיעים ועל תשואתם הצפויה. מדובר על פוליסה ייחודית ולאור כך על מוצר יחיד במינו בארץ עם הגנה זו. וולת'סטון מנהלת מספר סוגי שותפויות למימון שלבים שונים בחיי הפרויקט. כך שכל משקיע ייבחר בסוג השותפות המותאם לו מבחינת מורכבות ותנודתיות אליהן מוכן להיות חשוף ולפי תקופת ההשקעה והתשואה הצפויה המתאימות עבורו. 

מידע על חברות הביטוח

Ion Insurance Group  חברת הביטוח ION הינה קבוצת ביטוח בעלת איתנות פיננסית גבוהה המתמחה בביטוחים בינלאומיים לחברות תעופה, סחר ימי, ערבויות לביצוע, איגוח וערבויות פיננסיות. הקבוצה הוקמה במהותה לתת מענה לשוק נישתי של חברות בינלאומיות שחברות ביטוח "מיינסטרים" אחרות אינן מכסות. לחברה ניסיון רב שנים של הנפקת פוליסות ריסק יזמי – ערבות ביצוע לביצוע ובניית פרויקטים.

Active Capital Re-insurance  חברת הביטוח אקטיב קפיטל הינה חברת ביטוח מדורגת במדד A.M.BEST בדירוג A(-) אשר נחשב לאחד הדירוגים הגבוהים בתחום זה. לחברה פעילות ב- 25 מדינות בעולם, בעיקר באירופה, כאשר היא מתמחה בביטוחי משנה לפוליסות ריסק על פרויקטים כפי שמבטחת חברת ION.

כל הפרויקטים אשר נבחרים על ידי וועדת ההשקעות למימון בשותפות המוגנת נבחנים על ידי חברת הביטוח טרם הנפקת הפוליסה ורק עם הנפקת פוליסת הערבות של חברת הביטוח מאושר המימון לפרויקט על ידי השותפות הרלוונטית.

מדוע תמ"א 38 ופינוי בינוי

תכניות המתאר הארציות נחשבות למאוד אטרקטיביות בשוק הנדל"ן הישראלי, הן מצד היזמים והן מצד רוכשי הדירות. 

תכניות אלו מקבלות עידוד מטעם המדינה ליישום ע"י הרחבת האישורים והקלות במיסוי.
הדירות המוצעות למכירה בפרויקטים אלו נחשבות לבעלות ביקוש גבוה מאוד מעצם היותן דירות חדשות וייחודיות הנבנות במרכזי ערים, על בסיס תשתיות מוכרות ויציבות. 
כל היתרונות האלה הופכים את הפרויקטים של תמ"א 38 לרווחיים ביותר.

מדוע תב"ע למגורים?

תניות בניין עיר נחשבות למאוד אטרקטיביות בשוק הנדל"ן הישראלי לאור שינוי ייעוד הקרקע שבוצע לטובת נדל"ן למגורים.

הדירות המוצעות למכירה בפרויקטים אלו נחשבות לבעלות ביקוש גבוה מאוד מעצם היותן דירות חדשות וייחודיות הנבנות במרכזי ערים, על בסיס תשתיות מוכרות ויציבות. 
כל היתרונות האלה הופכים את הפרויקטים של תב"ע למגורים לרווחיים ביותר, גם לאחר קבלת האישורים הנדרשים.

יתרונות ההשקעה

 • חשיפת התיק להשקעות בנכסים לא סחירים אטרקטיביים.
 • השקעה במימון פרויקטים נדל"ניים בישראל, באזורי ביקוש לרכישת דירות.
 • ליהנות מיתרונות השקעה במימון (ולא ביזום) הפרויקטים המאפשר השגת תשואה עודפת למשקיע.
 • עדיפות וקדימות של החזר ההשקעה (קרן + תשואה) למשקיע ותמיד לפני חלוקת הרווחים ליזם ולשותף המנהל.
 • תשלום מס ריבית בלבד, ע"פ חוו"ד מאת PwC (קסלמן & קסלמן).
 • השקעה לטווח קצר-בינוני.

כיצד מתבצעת ההשקעה?

 • ההצטרפות לשותפות המוגבלת לאחר החתמת המשקיע על הסכם השותפות ע"י נציג מטעם החברה ועל פי שיקול דעת החברה.
 • הפקדת כספי המשקיע בחשבון השותפות שבו רק הנאמן הינו מורשה החתימה היחיד.
 • בחירת הפרויקטים להשקעה על ידי ועדת ההשקעות של וולת'סטון ולאחר בדיקה יסודית של הצוות המקצועי הכולל ניתוח כלכלי, שמאי, הנדסי, משפטי וביטוחי כולל העברת המסמכים לחברות הביטוח הבינלאומיות לחיתום ועריכת פוליסת הביטוח.
 • העברת כספי ההשקעה למימון הפרויקטים ע"י הנאמן ועל פי שלבי התקדמות שנקבעו מראש בהסכם ההלוואה ואושרו ע"י המפקח ההנדסי ו/או מנהל הקרן.
 • בתום מימון הפרויקט מוחזרים הקרן והריבית על ההלוואה (כפי שהוסכם בהסכם המימון) ומופקדים בחשבון השותפות בו המורשה חתימה היחיד הוא הנאמן.
 • החזר ההשקעה למשקיע – הנאמן מחזיר לחשבון הבנק של המשקיע את הקרן והתשואה (בניכוי מס) שנצברה בתקופת ההשקעה

מדיניות ההשקעות

בוולת'סטון נדל"ן מאמינים כי תחום ההתחדשות העירונית בישראל נמצא רק בראשית דרכו וכי הפוטנציאל בתחום אטרקטיבי במגמת עליה מתמדת

וולת'סטון נדל"ן קרן היתר משקיעה בפרויקטים הנמצאים לפחות בשלב בו התקבל מהוועדה המקומית היתר בתנאים /החלטת וועדה, פרויקטים אשר תנאי סף הרווחיות בהם גבוה יחסית

הפרויקטים בוולת'סטון נדל"ן קרן היתר נבחנים בוועדת השקעות עצמאית המורכבת מצוות מקצועי, מיומן ומוביל בתחומו האחראי על בחינת כל פרויקט על היבטיו השונים מההיבט המשפטי, כלכלי, שמאי, הנדסי, ביטוחי ועוד.

המשקיעים בשותפויות המוגבלות של וולת'סטון נדלן קרן היתר, נהנים ממספר שכבות הגנה על מנת להעניק בטחון מקסימלי להשקעתם. כאשר בראש ובראשונה נהנים המשקיעים מפיזור השקעתם במספר פרויקטים ומקדימות תשואה על פני השותף הכללי והיזמים.

פרוייקטים בקרן היתר מוגנת

בקרוב..

התחדשות עירונית

חברת וולת׳סטון נדל״ן מתמחה בהשקעה ובמימון פרויקטים של התחדשות עירונית.

השקעות אלטרנטיביות

לפרטים נוספים