מימון פרויקטים בהתחדשות עירונית (תמ"א 38 ופינוי בינוי) ותב"ע (תכנית בניין עיר) למגורים, לאחר קבלת אישורי הוועדות המקומיות

וולת'סטון נדל"ן כיום הינה החברה הגדולה בישראל למימון פרויקטים מסוג תמ"א 38, באמצעות שותפויות מוגבלות, בהן היא משמשת כשותף הכללי.

"קרן נדל"ן כללי" מתמחה במימון פרויקטים בתחום התמ"א 38  ו/או פינוי בינוי ו/או תב"ע למגורים לאחר קבלת היתר בתנאים /החלטת וועדה. מימון כזה נעשה בליווי של עורך דין תמ״א 38.

וולת'סטון נדל"ן מממנת פרויקטים באמצעות שותפויות מוגבלות בהן היא משמשת כשותף הכללי והמנהל ,כשכל שותפות משקיעה במספר פרויקטים שונים בהתחדשות עירונית החל משלב היתר בתנאים/ החלטת וועדה ואילך כספם של המשקיעים מופקד בחשבונות הנאמנות של השותפויות המוגבלות בהם רק הנאמן, הינו מורשה החתימה היחיד.

מדוע תמ"א ופינוי בינוי?

תכניות המתאר הארציות נחשבות למאוד אטרקטיביות בשוק הנדל"ן הישראלי, הן מצד היזמים והן מצד רוכשי הדירות.
תכניות אלו מקבלות עידוד מטעם המדינה ליישום ע"י הרחבת האישורים והקלות במיסוי.
הדירות המוצעות למכירה בפרויקטים אלו נחשבות לבעלות ביקוש גבוה מאוד מעצם היותן דירות חדשות וייחודיות הנבנות במרכזי ערים, על בסיס תשתיות מוכרות ויציבות.
כל היתרונות האלה הופכים את הפרויקטים של תמ"א 38 לרווחיים ביותר.

מדוע תב"ע למגורים?

תכניות בניין עיר נחשבות למאוד אטרקטיביות בשוק הנדל"ן הישראלי לאור שינוי ייעוד הקרקע שבוצע לטובת נדל"ן למגורים.

הדירות המוצעות למכירה בפרויקטים אלו נחשבות לבעלות ביקוש גבוה מאוד מעצם היותן דירות חדשות וייחודיות הנבנות במרכזי ערים, על בסיס תשתיות מוכרות ויציבות.
כל היתרונות האלה הופכים את הפרויקטים של תב"ע למגורים לרווחיים ביותר, גם לאחר קבלת האישורים הנדרשים.

יתרונות ההשקעה

 • חשיפת התיק להשקעות בנכסים לא סחירים אטרקטיביים.
 • השקעה במימון פרויקטים נדל"ניים בישראל, באזורי ביקוש לרכישת דירות.
 • ליהנות מיתרונות השקעה במימון (ולא ביזום) הפרויקטים המאפשר השגת תשואה עודפת למשקיע.
 • עדיפות וקדימות של החזר ההשקעה (קרן + תשואה) למשקיע ותמיד לפני חלוקת הרווחים ליזם ולשותף המנהל.
 • תשלום מס ריבית בלבד, ע"פ חוו"ד מאת PwC (קסלמן & קסלמן).
 • השקעה לטווח קצר-בינוני.

כיצד מתבצעת ההשקעה?

 • ההצטרפות לשותפות המוגבלת לאחר החתמת המשקיע ע"י נציג מטעם החברה.
 • הפקדת כספי המשקיע בחשבון השותפות שבו רק הנאמן הינו מורשה החתימה היחיד.
 • בחירת הפרויקטים להשקעה על ידי ועדת ההשקעות של וולת'סטון ולאחר בדיקה יסודית של הצוות המקצועי הכולל ניתוח כלכלי, שמאי, הנדסי, משפטי וביטוחי.
 • העברת כספי ההשקעה למימון הפרויקטים ע"י הנאמן ועל פי שלבי התקדמות שנקבעו מראש בהסכם ההלוואה ואושרו ע"י המפקח ההנדסי ו/או מנהל הקרן.
 • בתום הפרויקט מוחזרים הקרן והריבית על ההלוואה (כפי שהוסכם בהסכם המימון מול היזמים) ומופקדים בחשבון השותפות בו המורשה חתימה היחיד הוא הנאמן , החברה לנאמנויות של בנק לאומי.
 • החזר ההשקעה למשקיע – הנאמן מחזיר לחשבון הבנק של המשקיע את הקרן והריבית (בניכוי מס) שנצברה בתקופת ההשקעה

מדיניות ההשקעות

בוולת'סטון נדל"ן מאמינים כי תחום ההתחדשות העירונית בישראל נמצא רק בראשית דרכו וכי הפוטנציאל בתחום אטרקטיבי במגמת עליה מתמדת

וולת'סטון נדל"ן קרן היתר משקיעה בפרויקטים הנמצאים לפחות בשלב בו התקבל מהוועדה המקומית היתר בתנאים /החלטת וועדה, פרויקטים אשר תנאי סף הרווחיות בהם גבוה יחסית

הפרויקטים בוולת'סטון נדל"ן קרן היתר נבחנים בוועדת השקעות עצמאית המורכבת מצוות מקצועי, מיומן ומוביל בתחומו האחראי על בחינת כל פרויקט על היבטיו השונים מההיבט המשפטי, כלכלי, שמאי, הנדסי, ביטוחי ועוד.

המשקיעים בשותפויות המוגבלות של וולת'סטון נדלן קרן היתר, נהנים ממספר שכבות הגנה על מנת להעניק בטחון מקסימלי להשקעתם. כאשר בראש ובראשונה נהנים המשקיעים מפיזור השקעתם במספר פרויקטים ומקדימות תשואה על פני השותף הכללי והיזמים.

פרוייקטים בקרן נדל"ן כללי שהמימון בגינם הסתיים

חנקין 33-36, חולון - תמונת מקור

הוספת 317 יח"ד חדשות

חנקין 33-36, חולון- הלוואה נפרעה

הוספת 317 יח"ד חדשות

חנקין 33-36, חולון - הדמיית סיום

הוספת 317 יח"ד חדשות

מנדלי מוכר ספרים 7, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

מנדלי מוכר ספרים 7, תל אביב - הלוואה נפרעה

הוספת 6 יח"ד חדשות

מנדלי מוכר ספרים 7, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

לוי אשכול 6, רעננה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

לוי אשכול 6, רעננה - הלוואה נפרעה

הוספת 10 יח"ד חדשות

לוי אשכול 6, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

אלי כהן 12, רעננה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

אלי כהן 12, רעננה - הלוואה נפרעה

הוספת 10 יח"ד חדשות

אלי כהן 12, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

אהרון קרון 21 ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

אהרון קרון 21, ראשל"צ - הלוואה נפרעה

הוספת 6 יח"ד חדשות

אהרון קרון 21, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

עין שמש 7-11, גני תקווה - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

עין שמש 7-11, גני תקווה - הלוואה נפרעה

הוספת 15 יח"ד חדשות

עין שמש 7-11, גני תקווה - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

קריניצי 27, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 11 יח"ד חדשות

קריניצי 27, רמת גן - הלוואה נפרעה

הוספת 11 יח"ד חדשות

קריניצי 27, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 11 יח"ד חדשות

גלוסקין 6, ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

גלוסקין 6, ראשל"צ - הלוואה נפרעה

הוספת 10 יח"ד חדשות

גלוסקין 6, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

ש"י עגנון 28-30, נתניה - תמונת מקור

הוספת 14 יח"ד חדשות

ש"י עגנון 28-30, נתניה - הלוואה נפרעה

פרויקט במימון קרן היתר - נפרע טרם החלה הבנייה

ש"י עגנון 28-30, נתניה - הדמיית סיום

הוספת 14 יח"ד חדשות

דניאל 30, בת-ים - תמונת מקור

הוספת 7 יח"ד חדשות

דניאל 30, בת-ים - הלוואה נפרעה

הוספת 7 יח"ד חדשות

דניאל 30, בת-ים - הדמיית סיום

הוספת 7 יח"ד חדשות

אלי כהן 13, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 5 יח"ד חדשות

אלי כהן 13, הרצליה - הלוואה נפרעה

הוספת 5 יח"ד חדשות

אלי כהן 13, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 5 יח"ד חדשות

שיבת ציון 7, ראשון לציון - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

שיבת ציון 7, ראשון לציון - הלוואה נפרעה

הוספת 15 יח"ד חדשות

שיבת ציון 7, ראשון לציון - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

מכבי 8, רעננה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

מכבי 8, רעננה - הלוואה נפרעה

הוספת 10 יח"ד חדשות

מכבי 8, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

רש"י 40, ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

רש"י 40, ראשל"צ - הלוואה נפרעה

הוספת 12 יח"ד חדשות

רש"י 40, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

אנה פרנק 4, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

אנה פרנק 4, רמת גן - הלוואה נפרעה

הוספת 12 יח"ד חדשות

אנה פרנק 4, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

קק"ל 10, חולון - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

קק"ל 10, חולון - הלוואה נפרעה

הוספת 10 יח"ד חדשות

קק"ל 10, חולון - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

הפרטיזנים 14-16, הרצליה- תמונת מקור

הוספת 11 יח"ד חדשות

הפרטיזנים 14-16, הרצליה-הלוואה נפרעה

פרויקט במימון קרן היתר - שנפרע טרם החלה הבניה

הפרטיזנים 14-16, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 11 יח"ד חדשות

ששת הימים 2, כפר סבא - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

ששת הימים 2, כפר סבא - הלוואה נפרעה

הוספת 15 יח"ד חדשות

ששת הימים 2, כפר סבא - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

פרוייקטים בקרן נדל"ן כללי

שאול המלך 63, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

שאול המלך 63, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

שאול המלך 63, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

הנוטרים 10, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

הנוטרים 10, הרצליה - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

הנוטרים 10, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

פנחסי 8, פתח תקווה - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

פנחסי 8, פתח תקווה - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

פנחסי 8, פתח תקווה - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

בר יהודה 16, בת ים - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

בר יהודה 16, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

בר יהודה 16, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

ריש לקיש 10, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 3 יח"ד חדשות

ריש לקיש 10, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 3 יח"ד חדשות

ריש לקיש 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 3 יח"ד חדשות

רמה 14, גבעתיים - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

רמה 14, גבעתיים - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

רמה 14, גבעתיים - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

זלמן שזר 10-14, קריית ים - תמונת מקור

הוספת 33 יח"ד חדשות

זלמן שזר 10-14, קריית ים - בתהליך בנייה

הוספת 33 יח"ד חדשות

זלמן שזר 10-14, קריית ים - הדמיית סיום

הוספת 33 יח"ד חדשות

ים סוף 5, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 14 יח"ד חדשות

ים סוף 5, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 14 יח"ד חדשות

ים סוף 5, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 14 יח"ד חדשות

הררי 5-11, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 40 יח"ד חדשות

הררי 5-11, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 40 יח"ד חדשות

הררי 5-11, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 40 יח"ד חדשות

גרשום 4, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

גרשום 4, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

גרשום 4, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

אלעזר המודעי 4, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

אלעזר המודעי 4, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

אלעזר המודעי 4, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

דידס 6, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 5 יח"ד חדשות

דידס 6, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 5 יח"ד חדשות

דידס 6, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 5 יח"ד חדשות

מלכי ישראל 23, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

מלכי ישראל 23, הרצליה - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

מלכי ישראל 23, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

ביאליק 30, יהוד - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

ביאליק 30, יהוד - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

ביאליק 30, יהוד - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

אבא חילקיה 5, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

אבא חילקיה 5, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

אבא חילקיה 5, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

בן זכאי 6, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

בן זכאי 6, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

בן זכאי 6, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

אלי כהן 17-19, רעננה - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

אלי כהן 17-19, רעננה - בתהליך בנייה

הוספת 12 יח"ד חדשות

אלי כהן 17-19, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

המתמיד 4-8, חולון - תמונת מקור

הוספת 17 יח"ד חדשות

המתמיד 4-8, חולון - בתהליך בנייה

הוספת 17 יח"ד חדשות

המתמיד 4-8, חולון - הדמיית סיום

הוספת 17 יח"ד חדשות

דהומיי 2, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

דהומיי 2, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 12 יח"ד חדשות

דהומיי 2, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

ברנדיס 11, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 2 יח"ד חדשות

ברנדיס 11, תל אביב - בתהליך בנייה

הוספת 2 יח"ד חדשות

ברנדיס 11, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 2 יח"ד חדשות

הבילויים 39, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

הבילויים 39, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

הבילויים 39, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

הלפר 12, בת ים - תמונת מקור

הוספת 20 יח"ד חדשות

הלפר 12, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 20 יח"ד חדשות

הלפר 12, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 20 יח"ד חדשות

המייסדים 21, כפר סבא - תמונת מקור

הוספת 9 יח"ד חדשות

המייסדים 21, כפר סבא - בתהליך בנייה

הוספת 9 יח"ד חדשות

המייסדים 21, כפר סבא - הדמיית סיום

הוספת 9 יח"ד חדשות

הרצוג 32-34, בת ים - תמונת מקור

הוספת 20 יח"ד חדשות

הרצוג 32-34, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 20 יח"ד חדשות

הרצוג 32-34, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 20 יח"ד חדשות

דהומיי 10, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 25 יח"ד חדשות

דהומיי 10, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 25 יח"ד חדשות

דהומיי 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 25 יח"ד חדשות

הרצל 50, כפר סבא - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

הרצל 50, כפר סבא - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

הרצל 50, כפר סבא - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

רבקה 22, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 28 יח"ד חדשות

רבקה 22, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 28 יח"ד חדשות

רבקה 22, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 28 יח"ד חדשות

הנביאים 11-13, בת ים - תמונת מקור

הוספת 20 יח"ד חדשות

הנביאים 11-13, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 20 יח"ד חדשות

הנביאים 11-13, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 20 יח"ד חדשות

אנה פרנק 6, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

אנה פרנק 6, רמת גן- בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

אנה פרנק 6, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

בוליביה 4, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 40 יח"ד חדשות

בוליביה 4, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 40 יח"ד חדשות

בוליביה 4, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 40 יח"ד חדשות

סוקולוב 37-39, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 65 יח"ד חדשות

סוקולוב 37-39, הרצליה - בתהליך בנייה

הוספת 65 יח"ד חדשות

סוקולוב 37-39, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 65 יח"ד חדשות

מכבי 6-8, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 24 יח"ד חדשות

מכבי 6-8, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 24 יח"ד חדשות

מכבי 6-8, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 24 יח"ד חדשות

בן יפונה 10, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

בן יפונה 10, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

בן יפונה 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

עין שמש 3-5, גני תקווה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

עין שמש 3-5, גני תקווה - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

עין שמש 3-5, גני תקווה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

יהודה הנשיא 16-18, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 53 יח"ד חדשות

יהודה הנשיא 16-18, רמת גן- בתהליך בנייה

הוספת 53 יח"ד חדשות

יהודה הנשיא 16-18, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 53 יח"ד חדשות

שרירא 17-19, ראשון לציון - תמונת מקור

הוספת 22 יח"ד חדשות

שרירא 17-19, ראשון לציון - בתהליך בנייה

הוספת 22 יח"ד חדשות

שרירא 17-19, ראשון לציון - הדמיית סיום

הוספת 22 יח"ד חדשות

הדקל 1, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הדקל 1, תל אביב - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדקל 1, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

הירשפלד 7, ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הירשפלד 7, ראשל"צ - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הירשפלד 7, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

השומר 10, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

השומר 10, ירושלים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

השומר 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

הרצל 62, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 16 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הרצל 62, ירושלים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הרצל 62, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 16 יח"ד חדשות

בר יוחאי 18, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 33 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

בר יוחאי 18, ירושלים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

בר יוחאי 18, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 33 יח"ד חדשות

הרצל 10, בת ים- תמונת מקור

הוספת 32 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הרצל 10, בת ים- היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הרצל 10, בת ים- הדמיית סיום

הוספת 32 יח"ד חדשות

מעפילי אגוז 1-9, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 59 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

מעפילי אגוז 1-9, תל אביב - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

מעפילי אגוז 1-9, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 59 יח"ד חדשות

האצ"ל 20-28, חולון - תמונת מקור

הוספת 59 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

האצ"ל 20-28, חולון - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

האצ"ל 20-28, חולון - הדמיית סיום

הוספת 59 יח"ד חדשות

ים סוף 3, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 14 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

ים סוף 3, ירושלים - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

ים סוף 3, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 14 יח"ד חדשות

העלייה השנייה, חדרה - תמונת מקור

הוספת 366 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

העלייה השנייה, חדרה - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

העלייה השנייה, חדרה - הדמיית סיום

הוספת 366 יח"ד חדשות

יוסף קיציס 12, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

יוסף קיציס 12, תל אביב - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

יוסף קיציס 12, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

פרויקט האלון, יבנה - תמונת מקור

הוספת 136 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

פרויקט האלון, יבנה - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

פרויקט האלון, יבנה - הדמיית סיום

הוספת 136 יח"ד חדשות

שלמה המלך 20-26, קרית אונו -
תמונת מקור

הוספת 60 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

שלמה המלך 20-26, קרית אונו -
היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

שלמה המלך 20-26, קרית אונו -
הדמיית סיום

הוספת 60 יח"ד חדשות

אוורבוך 19, רמת השרון - תמונת מקור

הוספת 14 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

אוורבוך 19, רמת השרון - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

אוורבוך 19, רמת השרון- הדמיית סיום

הוספת 14 יח"ד חדשות

בן גוריון 124, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 18 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

בן גוריון 124, רמת גן - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

בן גוריון 124, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 18 יח"ד חדשות

נווה צדק, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 52 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

נווה צדק, תל אביב - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

נווה צדק, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 52 יח"ד חדשות

התחדשות עירונית

חברת וולת׳סטון נדל״ן מתמחה בהשקעה ובמימון פרויקטים של התחדשות עירונית.

השקעות אלטרנטיביות

לפרטים נוספים