פרוייקטים בקרן היתר שהמימון בגינם הסתיים

חנקין 33-36, חולון - תמונת מקור

הוספת 317 יח"ד חדשות

חנקין 33-36, חולון- הלוואה נפרעה

הוספת 317 יח"ד חדשות

חנקין 33-36, חולון - הדמיית סיום

הוספת 317 יח"ד חדשות

מנדלי מוכר ספרים 7, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

מנדלי מוכר ספרים 7, תל אביב - הלוואה נפרעה

הוספת 6 יח"ד חדשות

מנדלי מוכר ספרים 7, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

לוי אשכול 6, רעננה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

לוי אשכול 6, רעננה - הלוואה נפרעה

הוספת 10 יח"ד חדשות

לוי אשכול 6, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

אלי כהן 12, רעננה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

אלי כהן 12, רעננה - הלוואה נפרעה

הוספת 10 יח"ד חדשות

אלי כהן 12, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

אהרון קרון 21 ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

אהרון קרון 21, ראשל"צ - הלוואה נפרעה

הוספת 6 יח"ד חדשות

אהרון קרון 21, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

עין שמש 7-11, גני תקווה - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

עין שמש 7-11, גני תקווה - הלוואה נפרעה

הוספת 15 יח"ד חדשות

עין שמש 7-11, גני תקווה - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

קריניצי 27, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 11 יח"ד חדשות

קריניצי 27, רמת גן - הלוואה נפרעה

הוספת 11 יח"ד חדשות

קריניצי 27, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 11 יח"ד חדשות

גלוסקין 6, ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

גלוסקין 6, ראשל"צ - הלוואה נפרעה

הוספת 10 יח"ד חדשות

גלוסקין 6, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

ש"י עגנון 28-30, נתניה - תמונת מקור

הוספת 14 יח"ד חדשות

ש"י עגנון 28-30, נתניה - הלוואה נפרעה

פרויקט במימון קרן היתר - שנפרע טרם החלה הבנייה

ש"י עגנון 28-30, נתניה - הדמיית סיום

הוספת 14 יח"ד חדשות

דניאל 30, בת-ים - תמונת מקור

הוספת 7 יח"ד חדשות

דניאל 30, בת-ים - הלוואה נפרעה

הוספת 7 יח"ד חדשות

דניאל 30, בת-ים - הדמיית סיום

הוספת 7 יח"ד חדשות

אלי כהן 13, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 5 יח"ד חדשות

אלי כהן 13, הרצליה - הלוואה נפרעה

הוספת 5 יח"ד חדשות

אלי כהן 13, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 5 יח"ד חדשות

שיבת ציון 7, ראשון לציון - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

שיבת ציון 7, ראשון לציון - הלוואה נפרעה

הוספת 15 יח"ד חדשות

שיבת ציון 7, ראשון לציון - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

מכבי 8, רעננה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

מכבי 8, רעננה - הלוואה נפרעה

הוספת 10 יח"ד חדשות

מכבי 8, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

רש"י 40, ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

רש"י 40, ראשל"צ - הלוואה נפרעה

הוספת 12 יח"ד חדשות

רש"י 40, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

אנה פרנק 4, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

אנה פרנק 4, רמת גן - הלוואה נפרעה

הוספת 12 יח"ד חדשות

אנה פרנק 4, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

קק"ל 10, חולון - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

קק"ל 10, חולון - הלוואה נפרעה

הוספת 10 יח"ד חדשות

קק"ל 10, חולון - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

הפרטיזנים 14-16, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 11 יח"ד חדשות

הפרטיזנים 14-16, הרצליה- הלוואה נפרעה

פרויקט במימון קרן היתר - שנפרע טרם החלה הבניה

הפרטיזנים 14-16, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 11 יח"ד חדשות

ששת הימים 2, כפר סבא - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

ששת הימים 2, כפר סבא - הלוואה נפרעה

הוספת 15 יח"ד חדשות

ששת הימים 2, כפר סבא - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

פרוייקטים בקרן היתר

שאול המלך 63, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

שאול המלך 63, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

שאול המלך 63, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

הנוטרים 10, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

הנוטרים 10, הרצליה - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

הנוטרים 10, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

פנחסי 8, פתח תקווה - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

פנחסי 8, פתח תקווה - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

פנחסי 8, פתח תקווה - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

בר יהודה 16, בת ים - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

בר יהודה 16, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

בר יהודה 16, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

ריש לקיש 10, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 3 יח"ד חדשות

ריש לקיש 10, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 3 יח"ד חדשות

ריש לקיש 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 3 יח"ד חדשות

רמה 14, גבעתיים - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

רמה 14, גבעתיים - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

רמה 14, גבעתיים - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

זלמן שזר 10-14, קריית ים - תמונת מקור

הוספת 33 יח"ד חדשות

זלמן שזר 10-14, קריית ים - בתהליך בנייה

הוספת 33 יח"ד חדשות

זלמן שזר 10-14, קריית ים - הדמיית סיום

הוספת 33 יח"ד חדשות

ים סוף 5, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 14 יח"ד חדשות

ים סוף 5, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 14 יח"ד חדשות

ים סוף 5, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 14 יח"ד חדשות

הררי 5-11, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 40 יח"ד חדשות

הררי 5-11, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 40 יח"ד חדשות

הררי 5-11, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 40 יח"ד חדשות

גרשום 4, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

גרשום 4, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

גרשום 4, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

אלעזר המודעי 4, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

אלעזר המודעי 4, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

אלעזר המודעי 4, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

דידס 6, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 5 יח"ד חדשות

דידס 6, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 5 יח"ד חדשות

דידס 6, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 5 יח"ד חדשות

מלכי ישראל 23, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

מלכי ישראל 23, הרצליה - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

מלכי ישראל 23, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

ביאליק 30, יהוד - תמונת מקור

הוספת 11 יח"ד חדשות

ביאליק 30, יהוד - בתהליך בנייה

הוספת 11 יח"ד חדשות

ביאליק 30, יהוד - הדמיית סיום

הוספת 11 יח"ד חדשות

אבא חלקיה 5, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 6 יח"ד חדשות

אבא חלקיה 5, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 6 יח"ד חדשות

אבא חלקיה 5, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 6 יח"ד חדשות

בן זכאי 6, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

בן זכאי 6, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

בן זכאי 6, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

אלי כהן 17-19, רעננה - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

אלי כהן 17-19, רעננה - בתהליך בנייה

הוספת 12 יח"ד חדשות

אלי כהן 17-19, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

המתמיד 4-8, חולון - תמונת מקור

הוספת 17 יח"ד חדשות

המתמיד 4-8, חולון - בתהליך בנייה

הוספת 17 יח"ד חדשות

המתמיד 4-8, חולון - הדמיית סיום

הוספת 17 יח"ד חדשות

דהומיי 2, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

דהומיי 2, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 12 יח"ד חדשות

דהומיי 2, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

ברנדיס 11, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 2 יח"ד חדשות

ברנדיס 11, תל אביב - בתהליך בנייה

הוספת 2 יח"ד חדשות

ברנדיס 11, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 2 יח"ד חדשות

הבילויים 39, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

הבילויים 39, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

הבילויים 39, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

הלפר 12, בת ים - תמונת מקור

הוספת 20 יח"ד חדשות

הלפר 12, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 20 יח"ד חדשות

הלפר 12, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 20 יח"ד חדשות

המייסדים 21, כפר סבא - תמונת מקור

הוספת 9 יח"ד חדשות

המייסדים 21, כפר סבא - בתהליך בנייה

הוספת 9 יח"ד חדשות

המייסדים 21, כפר סבא - הדמיית סיום

הוספת 9 יח"ד חדשות

הרצוג 32-34, בת ים - תמונת מקור

הוספת 20 יח"ד חדשות

הרצוג 32-34, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 20 יח"ד חדשות

הרצוג 32-34, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 20 יח"ד חדשות

דהומיי 10, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 25 יח"ד חדשות

דהומיי 10, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 25 יח"ד חדשות

דהומיי 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 25 יח"ד חדשות

הרצל 50, כפר סבא - תמונת מקור

הוספת 8 יח"ד חדשות

הרצל 50, כפר סבא - בתהליך בנייה

הוספת 8 יח"ד חדשות

הרצל 50, כפר סבא - הדמיית סיום

הוספת 8 יח"ד חדשות

רבקה 22, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 28 יח"ד חדשות

רבקה 22, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 28 יח"ד חדשות

רבקה 22, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 28 יח"ד חדשות

הנביאים 11-13, בת ים - תמונת מקור

הוספת 20 יח"ד חדשות

הנביאים 11-13, בת ים - בתהליך בנייה

הוספת 20 יח"ד חדשות

הנביאים 11-13, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 20 יח"ד חדשות

אנה פרנק 6, רמת גן- תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

אנה פרנק 6, רמת גן - בתהליך בניה

הוספת 10 יח"ד חדשות

אנה פרנק 6, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

בוליביה 4, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 40 יח"ד חדשות

בוליביה 4, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 40 יח"ד חדשות

בוליביה 4, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 40 יח"ד חדשות

סוקולוב 37-39, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 65 יח"ד חדשות

סוקולוב 37-39, הרצליה - בתהליך בנייה

הוספת 65 יח"ד חדשות

סוקולוב 37-39, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 65 יח"ד חדשות

מכבי 6-8, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 24 יח"ד חדשות

מכבי 6-8, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 65 יח"ד חדשות

מכבי 6-8, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 65 יח"ד חדשות

בן יפונה 10, ירושלים- תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

בן יפונה 10, ירושלים - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

בן יפונה 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

עין שמש 3-5, גני תקוה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

עין שמש 3-5, גני תקוה - בתהליך בנייה

הוספת 10 יח"ד חדשות

עין שמש 3-5, גני תקוה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

יהודה הנשיא 16-18, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 53 יח"ד חדשות

יהודה הנשיא 16-18, רמת גן - בתהליך בנייה

הוספת 53 יח"ד חדשות

יהודה הנשיא 16-18, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 53 יח"ד חדשות

שרירא 17-19, ראשון לציון - תמונת מקור

הוספת 22 יח"ד חדשות

שרירא 17-19, ראשון לציון - בתהליך בנייה

הוספת 22 יח"ד

שרירא 17-19, ראשון לציון - הדמיית סיום

הוספת 22 יח"ד חדשות

הדקל 1, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הדקל 1, תל אביב - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הדקל 1, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

הירשפלד 7, ראשל"צ - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הירשפלד 7, ראשל"צ - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הירשפלד 7, ראשל"צ - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

השומר 10, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

השומר 10, ירושלים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

השומר 10, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

הרצל 62, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 16 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הרצל 62, ירושלים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הרצל 62, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 16 יח"ד חדשות

בר יוחאי 18, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 33 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

בר יוחאי 18, ירושלים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

בר יוחאי 18, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 33 יח"ד חדשות

הרצל 10, בת ים- תמונת מקור

הוספת 32 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

הרצל 10, בת ים- היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

הרצל 10, בת ים- הדמיית סיום

הוספת 32 יח"ד חדשות

מעפילי אגוז 1-9, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 59 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

מעפילי אגוז 1-9, תל אביב - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

מעפילי אגוז 1-9, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 59 יח"ד חדשות

האצ"ל 20-28, חולון - תמונת מקור

הוספת 59 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

האצ"ל 20-28, חולון - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

האצ"ל 20-28, חולון - הדמיית סיום

הוספת 59 יח"ד חדשות

ים סוף 3, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 14 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

ים סוף 3, ירושלים - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

ים סוף 3, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 14 יח"ד חדשות

העלייה השנייה, חדרה - תמונת מקור

הוספת 366 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

העלייה השנייה, חדרה - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

העלייה השנייה, חדרה - הדמיית סיום

הוספת 366 יח"ד חדשות

יוסף קיציס 12, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

יוסף קיציס 12, תל אביב - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

יוסף קיציס 12, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

פרויקט האלון, יבנה - תמונת מקור

הוספת 136 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

פרויקט האלון, יבנה - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

פרויקט האלון, יבנה - הדמיית סיום

הוספת 136 יח"ד חדשות

שלמה המלך 20-26, קרית אונו -
תמונת מקור

הוספת 60 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

שלמה המלך 20-26, קרית אונו -
היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

שלמה המלך 20-26, קרית אונו -
הדמיית סיום

הוספת 60 יח"ד חדשות

אוורבוך 19, רמת השרון - תמונת מקור

הוספת 14 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

אוורבוך 19, רמת השרון - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

אוורבוך 19, רמת השרון - הדמיית סיום

הוספת 14 יח"ד חדשות

בן גוריון 124, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 18 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

בן גוריון 124, רמת גן - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

בן גוריון 124, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 18 יח"ד חדשות

נווה צדק, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 52 יח"ד חדשות

השקעות אלטרנטיביות

נווה צדק, תל אביב - היתר בתנאים

פרויקט במימון קרן היתר - טרם החלה הבנייה בפועל

נווה צדק, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 52 יח"ד חדשות

פרוייקטים בקרן טרום היתר

פינסקר 18, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 5 יח"ד חדשות

פינסקר 18, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 5 יח"ד חדשות

אלמליח 144, ירושלים - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

אלמליח 144, ירושלים - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

ארבע ארצות 13, חולון - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

ארבע ארצות 13, חולון - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

בן גוריון 69, בני ברק - תמונת מקור

הוספת 11 יח"ד חדשות

בן גוריון 69, בני ברק - הדמיית סיום

הוספת 11 יח"ד חדשות

בן יהודה 59, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 11 יח"ד חדשות

בן יהודה 59, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 11 יח"ד חדשות

דה האז 16, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 2 יח"ד חדשות

דה האז 16, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 2יח"ד חדשות

החיל 27, רעננה - תמונת מקור

הוספת 25 יח"ד חדשות

החיל 27, רעננה - הדמיית סיום

הוספת 25 יח"ד חדשות

הנביאים 50, בת ים - תמונת מקור

הוספת 12 יח"ד חדשות

הנביאים 50, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 12 יח"ד חדשות

הרב קוק 1-3, פתח תקווה - תמונת מקור

הוספת 13 יח"ד חדשות

הרב קוק 1-3, פתח תקווה - הדמיית סיום

הוספת 13 יח"ד חדשות

הרוא"ה 68-70, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 50 יח"ד חדשות

הרוא"ה 68-70, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 50 יח"ד חדשות

ויצמן 15, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 16 יח"ד חדשות

ויצמן 15, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 16 יח"ד חדשות

הרב קוק 26, הרצליה - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

הרב קוק 26, הרצליה - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

תקוע 9, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 15 יח"ד חדשות

תקוע 9, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 15 יח"ד חדשות

תבור 33, תל אביב - תמונת מקור

הוספת 4 יח"ד חדשות

תבור 33, תל אביב - הדמיית סיום

הוספת 4 יח"ד חדשות

קרל נטר 24, ראשון לציון - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

קרל נטר 24, ראשון לציון - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

בר יהודה 22-24, בת ים - תמונת מקור

הוספת 26 יח"ד חדשות

בר יהודה 22-24, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 26 יח"ד חדשות

משאבים 20, הוד השרון - תמונת מקור

הוספת 24 יח"ד חדשות

משאבים 20, הוד השרון - הדמיית סיום

הוספת 24 יח"ד חדשות

העמל 37, רמת גן - תמונת מקור

הוספת 26 יח"ד חדשות

העמל 37, רמת גן - הדמיית סיום

הוספת 26 יח"ד חדשות

הרב קוקיס 5, בת ים - תמונת מקור

הוספת 10 יח"ד חדשות

הרב קוקיס 5, בת ים - הדמיית סיום

הוספת 10 יח"ד חדשות

רוצה לשמוע עוד?

בוא לבנות איתנו את תיק ההשקעות האלטרנטיבי שלך.