"היתר עסקא"

על פי ההלכה לקיחת ריבית גם אם הלווה מעוניין לשלם ריבית הינה אסורה ולכן ניתן להגדיר את ההלוואה כעסקה, או כדברי חז"ל עסקא .אם הנכם שומרי מצוות או שייכים למגזר הדתי, דתי לאומי או חרדי והנכם מעוניינים להשקיע את כספכם ומתלבטים היכן, כדאי לדעת כי חברת וולת'סטון אחזקות מחזיקה ברשותה שטר "היתר עסקא" המאפשר לקהל הרחב ליהנות מהשקעה חכמה במסגרת חוקי ותקנות ההלכה. "היתר העסקא" נחתם בגין כל מימון כנספח להסכם ההלוואה, להלן דוג':