עולם ההשקעות האלטרנטיביות הוא עולם רב-גוני, בעל קשת רחבה של אפשרויות השקעה ויכול להיות מבלבל מאוד עבור מי שאינו בקיא בתחום. כדי לבצע השקעה נבונה ומניבה יש צורך לא רק להבין את סוגי ההשקעות השונים, אלא יש צורך ביכולת לבצע השוואה בין האופציות השונות העומדות על הפרק. השוני הגדול בין המוצרים הפיננסיים מקשה על המשקיע לבצע בחירה מושכלת באמת, ולהתאים לעצמו את האפיק הטוב ביותר עבורו.

בדיוק לשם כך פיתחה חברת Wealthstone את כלי ההשוואה Wealthstone Standard  המאפשר לבצע ניתוח של ההבדלים בין מוצרי השקעה שונים של חברת Wealthstone ולבחור באופציה המתאימה ביותר עבור המשקיע, בהתאם להעדפותיו האישיות. כלי השוואה זה מחשב שלושה פרמטרים חיוניים להבנת פוטנציאל הרווח הצפוי מההשקעה והסיכון הגלומים באפיק ההשקעה ומציג אותם באמצעות גרפים פשוטים וקלים להבנה. הפרמטרים אשר נלקחים בחשבון הם – תנודתיות ההשקעה, מורכבות ושקיפות ההשקעה ותקופת ההשקעה הממוצעת במוצר.

לצורך הנוחות Welthstone Standard מחולק לשני גרפים משלימים – האחד מנתח את התנודתיות והמורכבות של ההשקעה ביחס לתשואה הצפויה ממנה, והשני מנתח את תקופת ההשקעה ביחס לתשואה הצפויה. יחד, שני הגרפים יוצרים את הידע הבסיסי עליו צריכה להתבסס החלטה פיננסית מושכלת ומותאמת אישית שמשקיע צריך לקבל כאשר הוא משווה בין אפשרויות השקעה בחברת Wealthstone

תנודתיות ההשקעה

פרמטר תנודתיות ההשקעה מדרג את ההשקעה בהתבסס על משתנים המתייחסים ליכולת של ההשקעה לעמוד בצפי התשואה, תנודות התשואה לאורך התקופה, האפשרות לקבל רק חלק מהתשואה, הסיכון לאבד את כל סכום ההשקעה הראשוני ואת ההשפעה של גורמים חיצוניים על ההשקעה.

מורכבות ושקיפות ההשקעה

פרמטר מורכבות ושקיפות ההשקעה מדרג את ההשקעה בהתבסס על המשתנים המתייחסים לשקיפות שבה נוהגים מנהלי ההשקעה, זמינות המידע אודות הפעילות השוטפת, האפשרות שתקופת ההשקעה תתארך מעבר למה שהוגדר תחילה והמהירות שבה יועבר הכסף למשקיע בסיום ההשקעה.

תקופת ההשקעה

פרמטר תקופת ההשקעה מחלק את טווחי הזמן לשלוש קטגוריות – תקופה קצרה (זמן השקעה סופי עד שנתיים), תקופה בינונית (זמן השקעה סופי של כשנתיים עד 4 שנים) ותקופה ארוכה (זמן השקעה סופי מעל 4 שנים).

Wealthstone Standard

הנוסחה הייחודית של כלי ההשוואה בין מוצרי Wealthstone לוקחת בחשבון את כלל הפרמטרים ומעניקה ציון בר-השוואה לכל מוצר פיננסי אלטרנטיבי, ללא קשר לאופי ותוכן ההשקעה הספציפית. כך למעשה זה מעצים את יכולת קבלת ההחלטות של המשקיע ומאפשר לו לבצע השוואה רוחבית ברורה בין האפשרויות השונות שעומדות בפניו, ולבחור באופציה הטובה ביותר עבורו מבין ההשקעות האפשריות בחברה.

לפרטים נוספים