עולם ההשקעות האלטרנטיביות הוא עולם רב-גוני, בעל קשת רחבה של אפשרויות השקעה ויכול להיות מבלבל מאוד עבור מי שאינו בקיא בתחום. כדי לבצע השקעה נבונה ומניבה יש צורך לא רק להבין את סוגי ההשקעות השונים, אלא יש צורך ביכולת לבצע השוואה בין האופציות השונות העומדות על הפרק. השוני הגדול בין המוצרים הפיננסיים מקשה על המשקיע לבצע בחירה מושכלת באמת, ולהתאים לעצמו את האפיק הטוב ביותר עבורו.

בדיוק לשם כך פיתחה חברת Wealthstone את מדד Wealthstone Standard המאפשר לבצע השוואה בין מוצרי השקעה שונים ולבחור באופציה המתאימה ביותר עבור המשקיע, בהתאם להעדפותיו. המדד מחשב שלושה פרמטרים חיוניים להבנת פוטנציאל הרווח והסיכון הגלומים באפיק ההשקעה ומציג אותם באמצעות גרפים פשוטים וקלים להבנה. הפרמטרים שהמדד לוקח בחשבון הם – תנודתיות ההשקעה, מורכבות ושקיפות ההשקעה ותקופת ההשקעה.

לצורך הנוחות Welthstone Standard מחולק לשני גרפים משלימים – האחד מנתח את התנודתיות והמורכבות של ההשקעה ביחס לתשואה הצפויה ממנה, והשני מנתח את תקופת ההשקעה ביחס לתשואה הצפויה. יחד, שני הגרפים יוצרים את הידע הבסיסי עליו צריכה להתבסס החלטה פיננסית מושכלת ומותאמת אישית.

תנודתיות ההשקעה

פרמטר תנודתיות ההשקעה מדרג את ההשקעה בהתבסס על משתנים המתייחסים ליכולת של ההשקעה לעמוד בצפי התשואה, תנודות התשואה לאורך התקופה, האפשרות לקבל רק חלק מהתשואה, הסיכון לאבד את כל סכום ההשקעה הראשוני ואת ההשפעה של גורמים חיצוניים על ההשקעה.

מורכבות ושקיפות ההשקעה

פרמטר מורכבות ושקיפות ההשקעה מדרג את ההשקעה בהתבסס על המשתנים המתייחסים לשקיפות שבה נוהגים מנהלי ההשקעה, זמינות המידע אודות הפעילות השוטפת, האפשרות שתקופת ההשקעה תתארך מעבר למה שהוגדר תחילה והמהירות שבה יועבר הכסף למשקיע בסיום ההשקעה.

תקופת ההשקעה

פרמטר תקופת ההשקעה מחלק את טווחי הזמן לשלוש קטגוריות – תקופה קצרה (זמן השקעה סופי עד שנתיים), תקופה בינונית (זמן השקעה סופי של 2 עד 4 שנים) ותקופה ארוכה (זמן השקעה סופי מעל 4 שנים).

Wealthstone Standard

הנוסחה הייחודית של מדד Wealthstone Standard לוקחת בחשבון את כלל הפרמטרים ומעניקה ציון בר-השוואה לכל מוצר פיננסי אלטרנטיבי, ללא קשר לאופי ותוכן ההשקעה הספציפית. כך למעשה המדד מעצים את יכולת קבלת ההחלטות של המשקיע ומאפשר לו לבצע השוואה רוחבית ברורה בין האפשרויות השונות שעומדות בפניו, ולבחור באופציה הטובה ביותר עבורו.

לפרטים נוספים